Vážení farníci, vzhledem k tomu, že se pomalu můžeme scházet v omezeném počtu 15 lidí k slavení mší našich křesťanských obřadů, objevují se stále častěji dotazy. Jak to je v naší farnosti,… tady je několik odpovědí a zároveň proseb o Vaše pochopení situace: 1. Sledujte pořad bohoslužeb na farním webu a facebooku, nebo na vývěsce […]

Read More →