Milí farní. Po dobu přísných vládních nařízení, kdy je dispens od osobní účasti na mši svaté a doporučeno sledovat ji z médií, bude místo mší svatých pouze podávání svatého přijímání. Tzn. Dle pořadu bohoslužeb sledujte čas mší svatých, které oznámil duchovní správce v ohláškách. Během půl hodiny od začátku ohlášeného času se můžete dostavit ke […]

Read More →

Vážení farníci, vzhledem k tomu, že se pomalu můžeme scházet v omezeném počtu 15 lidí k slavení mší našich křesťanských obřadů, objevují se stále častěji dotazy. Jak to je v naší farnosti,… tady je několik odpovědí a zároveň proseb o Vaše pochopení situace: 1. Sledujte pořad bohoslužeb na farním webu a facebooku, nebo na vývěsce […]

Read More →