Biblický citát na dnešní den
Učte se ode mě. (Mt 11,29)

KostelyDěkanský kostel Narození Panny Marie

Ukaž více showmore
Podrobný výpis:
Přečteno: 22109x
Vytvořeno: 21. 10. 2010 - 22:00
Vytvořil:
Poslední změna: 30. 11. 2010 - 11:07
tisk
Článek se nachází v kategoriích:
Kostely
21. 10. 2010 -
:) 1 2 3 4 5 :)
Známkuje se jako ve škole
Nynější děkanský kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1730 - 33 nákladem hraběte Štěpána Viléma Kinského chrudimským stavitelem Donátem Morazzim, který jako žák slavného architekta Jana Santiniho působil ve východních Čechách v první třetině 18. století. Náklady na stavbu činily 6.837 zl. 44 kr.  
Kostel má presbytář orientovaný k severu a do jižního průčelí je pojata věž původního kostela, který byl později zbořen. Z mobiliáře se zachovala pouze křtitelnice z r. 1628. Stejně vzácný je i zvon ve věži, který váží 1315 kg a byl ulit r. 1520 mistrem Danielem z Kutné Hory.
Z vnitřního vybavení kostela vyniká hlavní oltář. Sochy sv. Václava a sv. Víta jsou stejně jako sochy andělů s drapérii po stranách tabernáklu, dílem chrudimského řezbáře Ignáce Rochbacha, jednoho z nejlepších žáků nejvýznamnějšího  sochaře českého baroka, Matyáše Brauna. Ze stejné doby pochází kazatelna, dva rozvilinové oltáře sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého a skříň varhan. 
Obraz na hlavním oltáři pochází z r. 1840. Namaloval jej Jan Vorlíček podle staršího obrazu, který se však nedochoval.
Rokokový oltář Panny Marie  se v současné době nachází v křestní kapli, která vznikla v roce 1863. Původně byla tato kaple zasvěcena  sv. Cyrilu a Metoději, r. 1962 byl obraz věrozvěstů, dílo akadem. malíře  Josefa Papáčka, přemístěn na postranní oltář v lodi kostela.  Ostatní vybavení  pochází z pozdější doby a v 19 i ve 20. století a prodělalo v důsledků oprav mnoho změn. 
Zvony byly v r. 1917 - 18 odebrány k válečným účelů. Nové zvony pořízené v r. 1932 potkal za druhé světové války stejný osud. Rekvizice přečkal jen starobylý zvon
z r. 1520. 
Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 1951 byl dekretem diecézního královéhradeckého biskupa Mořice Píchy farní kostel Narození Panny Marie v Hlinsku povýšen na děkanský. 

V posledních desetiletích prošel hlinecký kostel  celou řadou významných proměn. Uvádíme jen ty nejvýznamnější:
  • liturgická úprava - nový oltář, ambon, nová omítka, výmalba interiéru (1976 -79)
  • generální oprava varhan pod vedením autora mešního ordinária a rodáka z nedalekého Krucemburku - P. K. Břízy (1982)
  • nová  tepaná mříž ve vstupní bráně - "Návrat marnotratného syna " podle návrhu P. Hartmana (1981)
  • položení nové dlažby (1984)
  • pořízení nového zvonu o váze 530 kg zasvěceného sv. Cyrilu a Metoději (1985)
  • generální rekonstrukce střechy včetně statického zajištění stropu a pokrytí kostela měděným plechem 2002 –2005.
 
  

 

 

 


 

 

Aktuality

:: vloženo: 27. května 2017
I (článek) Bohoslužby od 28. května do 4. června 2017
:: vloženo: 15. dubna 2017
I (článek) Bohoslužby od 16. do 23. dubna 2017
:: vloženo: 7. dubna 2017
I (článek) bohoslužby od 9. do 17. dubna 2017
:: vloženo: 1. dubna 2017
I (článek) bohoslužby na týden od: 2. do: 9. dubna 2017
:: vloženo: 25. března 2017
I (článek) bohoslužby od: 26. března do: 2. dubna 2017
:: vloženo: 18. března 2017
I (článek) bohoslužby od: 19. do: 26. března 2017
:: vloženo: 4. března 2017
I (článek) bohoslužby od: 5. do: 12. března

starší aktuality...