Pořad bohoslužeb a oznámení na týden od 25. června do 2. července 2017
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
25. 6. neděle 12. v mezidobí Slavnost Dvou Srdcí Lásky,Nejsvětějšího a Neposkvrněného  
sv. Vilém z Vercelli, opat; ct. Ivan, opat, český patron
      Sbírka na Charitu  
08:30 Ležáky za oběti 2. sv. války Socha
08:00 Hlinsko – děkanský kostel První svaté přijímání Dominika Zavřela Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Pos.
11:00 Stan – kaple sv. Jana Křtitele Poutní mše sv. za farníky svěřených farností Vrb.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
       
26. 6. pondělí 12. týdne v mezidobí sv. Jan a Pavel, mučedníci, sv. Josemaria Escrivá de Balaguer, kněz  
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel   za Miroslava a Marii Malých, jejich rodiče Kol.
        a sourozence a duše v očistci, za umírající  
18:45 Hlinsko – fara Modlitby matek  
           
27. 6. úterý 12. týdne v mezidobí sv. Cyril Alexandrijský, biskup, učitel církve  
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka za personál a seniory domova Kol.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za uzdravení vnučky Denisky, vyřešení zdravot- Rem.
        ních problémů a Boží požehnání pro celou rodinu  
 
28. 6. středa 12. týdne v mezidobí sv. Irenej z Lyonu, biskup, mučedník  
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii a Karla Kynclovy, Cecílii Ptáčkovou, Rem.
        jejich rodiče a sourozence  
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Kol.
 
29. 6. čtvrtek 12. týdne v mezidobí slavnost    svatí Petr a Pavel, apoštolové  
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra  
17:15 Hlinsko – děkanský kostel adorace,         možnost přijmout svátost smíření Kol.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za manžela Antonína, jeho syna Antonína, za ro- Kol.
        diče Pátkovy a za Boží ochranu pro celou rodinu  
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
 
30. 6. pátek 12. týdne v mezidobí svatí prvomučedníci římští  
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:00 Včelákov   Kol.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Svobodovu a dceru Marii, za rodinu Husákovu Vrb.
 
1. 7. sobota 12. týdne v mezidobí sv. Theobald z Provins, poustevník;sv. Theodorik, opat  
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše sv. za věrné zemřelé farníky Vrb.
11:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností úmysl není Vrb.
 
2. 7. neděle 13. v mezidobí sv. Oto z Bamberku, biskup; sv. Bernardin Realino, kněz  
08:00 Včelákov   Vrb.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel úmysl není Rem.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Rem.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Čtv.
Sbírka z minulé neděle 18. 6. určena na pastorační aktivity diecéze vynesla: Chlum 2 094 Kč,
Hlinsko 6 380 Kč a Včelákov 1 116 Kč. Všem dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
Sbírka dnešní neděle 25. 6. je určena na Charitu.