Pořad bohoslužeb a oznámení na týden od 28. května do 4. června 2017
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
28. 5. neděle 7. velikonoční sv.Emil, mučedník; sv. Ubaldeska, řeholnice
08:00 Včelákov za Mudr. Jana Mensu a zdraví malých dětí Vrb.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel poděkování za Boží pomoc a ochranu Panny Marie Lou.
při narození vnuka a ochr. P. Marie pro budoucí maminku
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Lou.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel mše sv. pro děti intence za farníky svěřených farností Vrb.
11:00 Studnice Kaple sv. Zdislavy poutní mše sv. – intence dle kalendáře intencí
11:00 Vortová dle kalendáře intencí Rem.
29. 5. pondělí po 7. neděli velikonoční sv. Maximin, biskup
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii a Karla Vokálovy z Blatna, dceru Ivanu a syna Karla Vrb.
18:45 Hlinsko – fara modlitby matek
30. 5. úterý po 7. neděli velikonoční sv. Zdislava, vyznavačka, česká patronka
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka za personál a seniory domova Vrb.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Václava a Františku Malinských a dceru Marii, Lou.
 syna Jindřicha a ostatní příbuzné
31. 5. středa po 7. neděli velikonoční Svátek Navštívení Panny Marie
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Čermákovy, jejich dceru, zetě, syna Llou
a Boží ochranu pro celou rodinu
17:20 Chlum možnost přistoupení k svátosti smíření Vrb
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb
1. 6. 1. čtvrtek po 7. neděli velikonoční eucharistický            sv. Justin, mučedník
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:15 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přistoupení k svátost smíření Vrb.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Emanuela a Annu Kalitovy, rodiče, sourozence a duše v očistci
17:30 Studnice možnost přistoupení k svátosti smíření Lou.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Lou
2. 6. 1. pátek po 7. neděli velikonoční svatí Marcelin a Petr, mučedníci
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:15 Včelákov možnost přistoupení k svátosti smíření Vrb.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:15 Hlinsko – děkanský kostel možnost přistoupení k svátosti smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Zdeňku Marešovou a Boží pomoc pro celou rodinu Lou.
18:00 Hlinsko fara biblická hodina Lou.
3. 6. 1. sobota po 7. neděli velikonoční sv. Karel Lwanga a druhové, mučedníci; sv. Jan XXIII., papež
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše sv. poděkování za 30 let života Lou.
s prosbou o Boží požehnání a vedení pro celou rodinu
11:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše sv. obětována za zemř. P. Šiklovou
13:00 od fary v Hlinsku pěší průvod učastníků poutě do kaple v Srní
14:00 Srní – kaple Navštívení Panny Marie Poutní mše sv. za věrné zemřelé farníky Vrb.
17:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII., s nedělní platností mše sv. k 11. váročí vzniku Centra Lanži
4. 6. neděle 8. velikonoční Slavnost Seslání Ducha Svatého
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel intence za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Milouše Dopitu, Františka Zdražila a manželku Lou.
11:00 Studnice intence dle kalendáře intencí Vrb.
V sobotu 19. srpna 2017 je v Olomouci setkání Den s rodinami. Dopoledne je katecheze a mše sv. 
 Odpoledne bude speciální program plný zamyšlení, kultury, umění, výstav. Zvány jsou všechny rodiny!
V sobotu 3. června v 17.00 hod. bude v Centru děkovná mše sv. s nedělní platností (za 11 let trvání).
Sloužit bude zakladatel P. Martin Lanži. Po mši svaté srdečně zveme všechny farníky ke krátké besedě.
Večerní mše svatá v sobotu 3. 6. v děkanském kostele nebude.
Dne 3. – 4. 6. se koná v Proseči společný víkend mládeže z Chrudimského vikariátu. Viz plakát-vývěska.
Přihlášení na Celostátní Setkání mládeže do 31.5. a zaplacení do 12.6. je se slevou. Přihlašte se!!!