Pořad bohoslužeb a oznámení na týden od 9. do 16. července 2017
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
9. 7. neděle 14. v mezidobí sv.Augustin Žao Rong a druhové, mučedníci
sv. Veronika Giuliani, řeholnice
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za Milana Trunce, rodiče a sourozence Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
11:00 Vortová dle kalendáře intencí Rem.
10. 7. pondělí 14. týdne v mezidobí sv. Amálie, vyznavačka
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Zdenka Kopeckého a Marii Mičkovou Rem.
18:45 Hlinsko – fara Modlitby matek
11. 7. úterý 14. týdne v mezidobí svátek     sv. Benedikt, opat, patron Evropy
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Rem.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Olgu Imramovskou, bratra Jiřího a duše v očistci Lou.
12. 7. středa 14. týdne v mezidobí sv. Jan Qualbert, opat
sv. manželé Ludvík a Zélie Martinovi, rodiče sv Terezičky
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče a sourozence Lou.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
13. 7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí sv. Jindřich II., cisař římský, vyznavač
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:15 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Lou.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boží požehnání pro zadlužené rodiny Lou.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
19:00 Hlinsko – děkanský kostel modlitby Večeřadla MKH
14. 7. pátek 14. týdne v mezidobí sv. Kamil de Lellis, kněz
bl. Hroznata, mučedník, český patron
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
16:15 Hlinsko – děkanský kostel adorace, možnost přijmout svátost smíření Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boží požehnání pro země, v kterých je hladomor Vrb.
15. 7. sobota 14. týdne v mezidobí sv.Bonaventura, biskup, učitel církve
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše sv. obětována za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za Zdeňka Sejkoru Lou
16. 7. neděle 15. v mezidobí Panny Marie Karmelské
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za zemřelé děti s prosbou o požehnání a vedení pro rodinu Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
Připravuje se na září farní pouť. Bližší informace pro zájemce u paní Jírů.