Všichni, kdo by rádi pomohli s přípravou, prosím, kontaktujte Petra Čiháka 777 222 063 / Pokud by mohli šikovné farnice napéci buchty / bábovky / perník či něco ke kávě, bude moc rádi. Sběr dobrot v sobotu 4. června – den před farním dnem – po večerní mši svaté… od 18.00 do 20.00 na faře. […]

Read More →

Hlinsko, okres Chrudim kostel Narození P. Marie Ve věži kostela zvonová stolice pro čtyři zvony s kyvem kolmým k ose kostela, t.j. ve směru východ – západ. Stolice vzpěradlové konstrukce s dvojitými vzpěrami ve vazbách. Základní konstrukce je z dubového dřeva. Vazby zpevněny kleštinami borovými (cca 1,5 m nad podlahou). Borové jsou dále horní překladový […]

Read More →