Misijní klubko v Hlinsku – Děti pomáhají dětem

V naší farnosti vzniklo v únoru 2024 misijní klubko, které patří do Papežského misijního díla dětí.

Děti v misijním klubku pomáhají dětem na misiích:

  • každodenní modlitbou za děti na misiích (např. Zdrávas Maria),
  • misijním bonbónkem (jednou týdně si odřeknou nějakou sladkost, tím ušetří finanční částku v hodnotě jednoho bonbónku).

Máme v úmyslu tvořit společenství malých misionářů, společně se modlit, vyrábět výrobky na misijní jarmark, povídat si o misiích, hravou formou se seznamovat s misiemi a poznávat, jak moc nás má Bůh rád.

Scházíme se jednou za měsíc na faře v Hlinsku.
Termíny setkání: čtvrtý pátek v měsíci (v 17 hodin se zúčastníme mše svaté pro děti, pak setkání klubka na faře). Upřesnění termínu v ohláškách.

Do našeho misijního klubka zveme další děti ve věku od 5 do 15 let.

Bližší informace: Marie Šebková, mobil: 604 164 287.

misijní klubko 1. 3. 2024
misijní klubko 22. 3. 2024


Více o Papežských misijních dílech: missio.cz