je nezisková organizace pracující s dětmi a mládeží. Klub patří pod občanské sdružení SHM a je jedním z mnoha v celé ČR. Naším hlavním cílem je zaujmout co nejširší spektrum dětí a mládeže, hlavně z vícečetných rodin a sociálně slabších skupin a nabídnout jim smysluplné prožití volného času. Veškerá činnost SHM se uskutečňuje v salesiánském duchu.

 

SHM Klub Hlinsko

Klub SHM Hlinsko byl založen v roce 1999. Jejím prvním předsedou byl zvolen Jan Pavliš.  Za jeho vedení klub pořádal letní prázdninové chaloupky, vedl fotografický kroužek a mnoho dalších aktivit. Podařilo se nakoupit různé hry pro děti a mládež na hlineckou faru (kulečník, kalčo, šipky, stolní hry, …)  Nynějším předsedou je od roku 2006 Jaroslava Ondrová.

 

Aktivity :

Jednou za rok: karneval, čarodějnice, konec školního roku, farní den, Mikulášská a v neposlední řadě letní prázdninové chaloupky. Všechny tyto jmenované akce pořádáme ve spolupráci s místními organizacemi jako je Jednota Orel Hlinsko, Centrum Jana XXIII., farnost Hlinsko a Junák Hlinsko.

 

Společenství: scházíme se každou neděli po večerní mši svaté na děkanství  (většinou v knihovně). Spolčo je otevřené všem dívkám.

 

Organizování prázdninových pobytů: organizujeme z pravidla tři prázdninové chaloupky (ne všechny však odpovídají délkou trvání): dvě pro děvčata a jednu pracovní pro mládež.

 

Systém přípravy vedoucích:  příprava vedoucích je řízena v první řadě předpisy a zákony; vzdělávání vedoucích je nutností pro vedení táboru, chaloupek; absolvovali jsme kurzy pro táborové vedoucí, kurzy první pomoci (ZNZZ,ZZA) a kurz ekoher (hry v přírodě a o přírodě).
V klubu je kronika, kde je detailnější popis jednotlivých akcí, kde jsou také příslušné listy s počtem účastí a případnými náklady. 

Prezentace organizace na veřejnosti, propagace činnosti: naši činnost a aktivity presentujeme na nástěnkách (v kostele a v Centru Jana XXIII.), a na webových stránkách: http://hlinsko.shm.cz/

 

Kontakty na členy SHM Klubu Hlinsko: 
Jaroslava Ondrová:

         776626057, putous@seznam.cz

Josef Jůn:

        606585937, pepa.jun@post.cz

Anežka Nováková:
        776620995, anezka.novakova@seznam.cz