Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On odpoví na naše prosby…

Scházíme se pravidelně každé pondělí v 18 hodin na faře v Hlinsku.

Modlitby matek logo

Průběh našich setkání

Modlíme se modlitby z brožurky hnutí Modlitby matek:

  1. Aby Duch Svatý vedl naše setkání.
  2. Za ochranu před vším zlem pro nás a naše rodiny.
  3. Za odpuštění.
  4. Za jednotu srdcí a myslí všech ve skupince.
  5. Chválíme Boha modlitbami a písněmi.
  6. Za jednotu se všemi skupinkami hnutí Modlitby matek.
  7. Čteme z písma svatého.
  8. Děkujeme Bohu za dar mateřství.
  9. Jedna po druhé přicházíme před Ježíšův kříž a ukládáme lístečky se jmény našich dětí do košíčku u kříže. Košík představuje Ježíšovy ruce. Jak bezpečné místo pro naše děti! V srdci děti svěřujeme do Pánovy péče. Prosíme o požehnání pro všechny děti na celém světě.
  10. Můžeme přidat i spontánní modlitby – prosíme, děkujeme, chválíme.

Důvěrnosti, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Tím roste důvěra, pocit bezpečí a jednota.

Modlitby matek brožura

Více o hnutí Modlitby matek: www.modlitbymatek.cz