Vytváříme společenství lidí, kterým pomáhá jednou v měsíci se sejít, přečíst si a meditovat komentář Slova života a zároveň si říkat, jak můžeme uplatnit Slovo v situacích, které máme ve své rodině, na pracovišti, ve farnosti a jinde.
Tyto konkrétní zkušenosti nás obohacují a ukazují nám způsoby, jak lze vtělovat evangelium do našeho života. Tímto vzájemným darováním zkušeností roste náš vnitřní život.
Slovo života – citát z bible – Nového zákona, který je opatřen komentářem a návodem, jak jej uplatnit v praxi podle výzvy apoštola Jakuba: „To slovo musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe.“ /Jak 1,22/
Inspirace životem marinského hnutí /Hnutí fokoláre/, které vzniklo v katolické církvi, ale jde napříč nejrůznějšími náboženskými vyznáními, protože chce stmelovat lidskou rodinu jako rodinu dětí jednoho Boha-Otce.

Slovo života můžete najít na nástěnce ve vchodu do hlineckého kostela a také na webové adrese: http://www.focolare.cz/

Kontakt pro bližší informace: Ludmila Čiháková ludmila.cihakova@gmail.com