Fatimský apoštolát chce být nápomocen všem ctitelům Panny Marie – být pevně zakotven v církvi, ve světle jejího učení. Rozšiřovat a formovat modlitební skupiny
a všechny spojovat v jednotě večeřadla biblického Ceanacula – Večeřadla na Sionu. Chce působit v naprosté jednotě s církví, která miluje Pannu Marii jako svou Matku.

  
 
 Aktivity ve farnosti Hlinsko :

– modlitební setkání – večeřadlo: každý 13. den měsíci zpravidla na Děkanství v Hlinsku 
(podrobnosti v ohláškách) 
– účast na duchovním programu v Českomoravské fatimě v Koclířově u Svitav – každá první sobota v měsíci
Kontakt pro farnost Hlinsko: Ing. Vladimír Malý