Nynější děkanský kostel Narození Panny Marie byl postaven v letech 1730 – 33 nákladem hraběte Štěpána Viléma Kinského chrudimským stavitelem Donátem Morazzim, který jako žák slavného architekta Jana Santiniho působil ve východních Čechách v první třetině 18. století. Náklady na stavbu činily 6.837 zl. 44 kr. 
Kostel má presbytář orientovaný k severu a do jižního průčelí je pojata věž původního kostela, který byl později zbořen. Z mobiliáře se zachovala pouze křtitelnice z r. 1628. Stejně vzácný je i zvon ve věži, který váží 1315 kg a byl ulit r. 1520 mistrem Danielem z Kutné Hory.
Z vnitřního vybavení kostela vyniká hlavní oltář. Sochy sv. Václava a sv. Víta jsou stejně jako sochy andělů s drapérii po stranách tabernáklu, dílem chrudimského řezbáře Ignáce Rochbacha, jednoho z nejlepších žáků
nejvýznamnějšího  sochaře českého baroka, Matyáše Brauna. Ze stejné doby pochází kazatelna, dva rozvilinové oltáře sv. Anny a sv. Jana Nepomuckého a skříň varhan.
Obraz na hlavním oltáři pochází z r. 1840. Namaloval jej Jan Vorlíček podle staršího obrazu, který se však nedochoval.
Rokokový oltář Panny Marie  se v současné době nachází v křestní kapli, která vznikla v roce 1863. Původně byla tato kaple zasvěcena  sv. Cyrilu a Metoději, r. 1962 byl obraz věrozvěstů, dílo akadem. malíře  Josefa Papáčka, přemístěn na postranní oltář v lodi kostela.  Ostatní vybavení  pochází z pozdější doby a v 19 i ve 20. století a prodělalo v důsledků oprav mnoho změn.
Zvony byly v r. 1917 – 18 odebrány k válečným účelů. Nové zvony pořízené v r. 1932 potkal za druhé světové války stejný osud. Rekvizice přečkal jen starobylý zvon
z r. 1520.
Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie 8. prosince 1951 byl dekretem diecézního královéhradeckého biskupa Mořice Píchy farní kostel Narození Panny Marie v Hlinsku povýšen na děkanský.
V posledních desetiletích prošel hlinecký kostel  celou řadou významných proměn. Uvádíme jen ty nejvýznamnější:
  • liturgická úprava – nový oltář, ambon, nová omítka, výmalba interiéru (1976 -79)
  • generální oprava varhan pod vedením autora mešního ordinária a rodáka z nedalekého Krucemburku – P. K. Břízy (1982)
  • nová  tepaná mříž ve vstupní bráně – „Návrat marnotratného syna “ podle návrhu P. Hartmana (1981)
  • položení nové dlažby (1984)
  • pořízení nového zvonu o váze 530 kg zasvěceného sv. Cyrilu a Metoději (1985)
  • generální rekonstrukce střechy včetně statického zajištění stropu a pokrytí kostela měděným plechem 2002 –2005.