POHŘEB
Víra křesťana směřuje do budoucna. Touto budoucností není nicota, ale Bůh. Proto křesťan smrt chápe ve světle velikonočních událostí – Kristovy smrti a zmrtvýchvstání, v kterých je naděje člověka. Křesťanský pohřeb je vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a život věčný. Při pohřbu společenství církve modlitbami provází křesťana na konci jeho pouti, aby ho předala „do rukou Otce“.

O křesťanský pohřeb mohou pozůstalí požádat kněze buď osobně, anebo telefonicky, nebo prostřednictví pohřební služby. Vždy je třeba s knězem dohodnout termín pohřbu. Pohřební obřady je možné konat jak v kostele tak v obřadní síni, na hřbitově, nebo mohou začínat i v domě smutku.

Pohřeb třeba bezpodmínečně projednat s duchov­ním správcem. V našem farním obvodu působí více pohřebních služeb. Za pohřby sjednané bez vědomí duchovní správy nemůžeme nést žádnou zodpovědnost.

ŽEHNÁNÍ
Každé žehnání je chválou Boha a prosbou o jeho dary. Žehnat je možné osoby, předměty, místa. O požehnání drobných předmětů (růžence, křížku, obrázku) můžete požádat po mši svaté sakristii. Na žehnání domu, nebo dopravního prostředku se domluvte předem.