V hlinecké farnosti působí chrámový sbor. Navazuje na působení P. Karla Břízy CSsR (1926–2001) varhaníka a autora nejznámějšího českého ordinária, který se významnou měrou zasloužil o rekonstrukci varhan v našem děkanském kostele.
Sbor doprovází bohoslužby při významných slavnostech a svátcích církevního roku a vystupuje na pravidelných vánočních koncertech.
K nejvýznamnějším úspěchům patří účast na přehlídce chrámových sborů v rámci spolupráce s partnerským holandským městem Wognum.
Sbormistr: p. Libor Knotek
Varhaníci
Varhaníci – Hlinsko: p. Josef  Plíšek, p. Libor Knotek
Varhaník – Chlum u Hlinska: p. Jan Štůla