První historická zpráva o Chlumu  pochází z r. 1242. Od r. 1392 byl Chlum součástí  Rychumburského panství. V r. 1596 jej získala Markéta z Lípy. Roku 1656 zakoupil obec Chlum pražský arcibiskup  kardinál Harach  jako součást nadace pro nově zřizované biskupství v Hradci Králové. Po založení biskupství 10. listopadu r. 1664 se Chlum stal součástí biskupských statků.

Královéhradečtí biskupové měli patronátní právo ke zdejšímu kostelu sv. Petra a  Pavla, který byl postaven nákladem biskupa Jana Františka Kryštofa z Talmberka v druhé pol. 17. století
(nejčastěji se uvádí r. 1678).

Prostá stavba  má hvězdicovitě zaklenutý presbytář, strop v chrámové lodi je dřevený,  na jižní straně se nachází klenutá sakristie. Původní oltář s obrazem sv. Petra a Pavla se nedochoval. Nynější vybavení pochází z konce 18. století.

Do r. 1682 byl filiálním kostelem  farnosti Hlinecké a potom farnosti v Krucemburku  (Křížová). V r. 1894   (27. července) byla v Chlumu zřízena samostatná duchovní správa – expositura, která byla  r. 1914 dekretem biskupa Josefa  Doubravy povýšena na  farnost.  Chlum patřil mezi nejmenší farnosti královéhradecké diecéze.

Dne 1.1. 2008 byla farnost Chlum sloučena s farností Hlinsko a dosavadní farní kostel kostel sv. Petra a Pavla se stal filiálním.

Dřevěná zvonice (v majetku obce) nese 3 malé zvony.

Budova fary,
bývalý zájezdní hostinec zakoupený a upravený pro potřeby duchovní správy v r. 1894. V r. 2006 byla zchátralá a nepoužívaná fara prodána.