REKONSTRUKCE ZVONŮ

letáček s podrobnými informacemi ke stažení zde: Leták zvony 2019

Rekonstrukce zvonů na věži hlineckého děkanského kostela Narození Panny Marie se připravuje naplno. Samotná věž kostela byla ještě před několika lety v havarijním stavu. V minulém období však byla vyměněna střešní krytina a podařilo se rovněž opravit vnitřní schodiště.

V současné době je řešen tristní stav zvonů, neboť ani jeden z nich není schopen plnohodnotného zvonění a zastaralý mechanismus je může ještě více poškodit.

Na věži se nacházejí tři pozice pro zvony. Uprostřed je hlavní zvon (1315 kg) z roku 1520. I přes jeho historickou hodnotu se na něj nemůže zvonit z důvodu prasklého zvonu. Zvon byl již dříve čtyřikrát opravován (naposledy v roce 1939).

Vpravo od něj je zvon z roku 1985, zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději (530 kg). Ačkoliv je relativně nový, má nevhodně zvolené srdce, které ho vytlouká a hrozí jeho prasknutí.

Dále je na věži umíráček (64 kg) z roku 1658 – původně z radničních hodin, za války byl zrekvírován, avšak po válce byl nalezen a vrácen a město jej v roce 1946 darovalo kostelu.

Připomeňme smutný osud předchozích hlineckých zvonů – válečným rekvizicím první světové války neunikly v roce 1917 zvony z let 1617 (660 kg) a 1888 (umíráček); nové zvony si pak farnost pořídila v roce 1932 (662 kg a 69 kg), ale byly jí zabaveny v druhé světové válce v roce 1942.

Stávající zvony mají korunu, která umožňuje jejich otáčení pouze do čtyř poloh (otáčením v závěsu se prodlužuje životnost zvonu). Samotná konstrukce je železná. Starý systém zvonění je poháněn běžnými elektromotory s řetězovým převodem, což je pro zvony velmi tvrdé.

Hlinecká farnost tedy chystá tyto konkrétní kroky pro záchranu zvonů:

– srdce zvonu z roku 1985 bude nahrazeno měkčím materiálem, který nezmění tón ani intenzitu zvuku a nebude zvon tolik opotřebovávat. Železná konstrukce bude nahrazena dubovou hlavou, která umožňuje šetrnější pohyb zvonu,

– zvon z roku 1520 bude sejmut z věže a na jeho místo farnost pořídí zcela nový zvon se středně těžkým žebrem a korunou, která umožňuje natáčení do mnoha poloh v ozubech a tím i menší opotřebovávání nárazové hrany zvonu,

– zvonění všech zvonů bude poháněno moderními lineárními motory, které v podstatě imitují klasickou práci zvoníka (rozhoupávání zvonu ručně lanem) a k vytváření úderů dochází přirozeným souladem pohybu zvonu a pohybu srdce jejich vlastní vahou.

Děkanský úřad oslovil několik dodavatelů a vybral nejvhodnější nabídku. Celková cena rekonstrukce zvonů je vyčíslena na částku 924  558 Kč vč. DPH.

Uvítáme jakýkoliv příspěvek, který pomůže uvedený záměr realizovat. Dárci mohou přispívat několika způsoby – na bankovní účet farnosti, který je u České spořitelny,

číslo účtu: 3235102339 / 0800, variabilní symbol: 01012019

Dále lze přispět na opravy při předem ohlášených sbírkách při mších svatých v kostele. Předat dar lze také v sakristiích našich kostelů (Hlinsko, Chlum, Včelákov, Studnice), na hlineckém sídlišti v Centru Jana XXIII. a na děkanství – faře. Na veškeré dary může farnost vystavit potvrzení pro finanční úřad na odpočet od základu daně z příjmů. Díky tomu mohou být nižší daně pro fyzické osoby i firmy.

Starý zvon z roku 1520 by měl být po sejmutí z věže umístěn po dohodě s městem do stálé volně přístupné expozice v blízkosti kostela. Jako zvláštní poděkování dárcům, kteří přispějí vyššími obnosy a přáli by si, aby jejich jméno bylo zapsáno do historie města, chystáme pamětní desky s vytesanými jmény dárců, které budou při slavnostní příležitosti vyzdvižení nového zvonu na věž umístěny do expozice starého zvonu.

Aktuální stav prostředků zde: teploměr. Na něm můžete vidět růst darů v procentech %, kolik se dám podařilo na rekonstrukce zvonů sehnat. Najdete ho nejenom na webu a facebooku, ale také visí přímo v děkanském kostele a v Centru Jana XIII. na sídlišti.

Hlas zvonů při různých příležitostech neodmyslitelně patří k naší kulturní tradici. Děkujeme všem, kteří pomohou svým darem k tomu, abychom tuto tradici mohli předat dalším generacím obyvatelů města Hlinska.

Vydáno v roce 2019 u příležitosti Noci kostelů / fotografie Václav Plíšek a Petr Čihák Copyright ©

Římskokatolickou farností – děkanstvím Hlinsko

Faráře Toufara 91, Hlinsko 539 01

www.farnosthlinsko.cz