Vážení farníci, vzhledem k tomu, že se pomalu můžeme scházet v omezeném počtu 15 lidí k slavení mší našich křesťanských obřadů, objevují se stále častěji dotazy. Jak to je v naší farnosti,… tady je několik odpovědí a zároveň proseb o Vaše pochopení situace: 1. Sledujte pořad bohoslužeb na farním webu a facebooku, nebo na vývěsce […]

Read More →

Dobrý den, milí farníci.VELIKONOČNÍ OBŘADY od našeho pana děkana Sokola jsou připraveny. Slavení obřadů by mělo probíhat takto: V neděli mši sv. sloužil otec Sokol soukromě v 9.00 hod. Při mši jsem posvětil ratolesti, které od lidí dostal. Následně je dal před mříž u kostela k rozebrání.  Ve čtvrtek, pátek i v sobotu bude triduum sloužena v kostele za zavřenými dveřmi […]

Read More →

Otec Marian Sokol Vás všechny pozdravuje a byl by rád, kdybychom se jako farnost mohli sjednotit v denní modlitbě. Každý den žehná s monstrancí našemu městu. Je to čas přibližně kolem 12:00 hodin. Prosíme všechny farníky, aby se u společné polední modlitby přimluvili za zdraví své, ale také za zdraví našeho města a všech nás […]

Read More →