Milí farníci, pan děkan Sokol Vás všechny pozdravuje. Rád bych Vám sdělil, že VELIKONOČNÍ OBŘADY se stále dle nařízení vlády a se souhlasem ČBK budou konat bez přítomnosti veřejnosti. Takže je bude sloužit sám bez nás všech. Jak jistě víte zřejmé důvody v rámci pandemie koronaviru. Pro ty z Vás, kteří by se chtěli modlit […]

Read More →

Otec Marian Sokol Vás všechny pozdravuje a byl by rád, kdybychom se jako farnost mohli sjednotit v denní modlitbě. Každý den žehná s monstrancí našemu městu. Je to čas přibližně kolem 12:00 hodin. Prosíme všechny farníky, aby se u společné polední modlitby přimluvili za zdraví své, ale také za zdraví našeho města a všech nás […]

Read More →

Mše svaté a svatí 14. – 21. 4. 2019 sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo 14.4. neděle K v ě t n á sv.Lambert z Lyonu,biskup OSB; sv.Lidvína,vyznavačka 07:00 Včelákov – křížová cesta 30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V 30´ […]

Read More →

Mše svaté a svatí 10. – 17. 3. 2019 sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo 10.3. neděle 1. postní sv. Jan Ogilvie, kněz SJ, mučedník 07:00 Včelákov – křížová cesta     20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V 30´ 7:30 […]

Read More →

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA:   Celkový výtěžek sbírky v regionu Oblastní charity Nové Hrady u Skutče činil 960 939,-Kč. Jednotlivě zde… https://novehrady.charita.cz/trikralova-sbirka/rok-2019/ Vše dárcům i pomocníkům při sbírce moc děkujeme!

Read More →