Římskokatolická farnost
Děkanství Hlinsko v Čechách

Adresa:
Děkanský úřad
Faráře Toufara 91
539 01 HLINSKO

tel.: 469 319 133
e-mail: farahlinsko@seznam.cz
IČO: 150 54 659

Bankovní účet: Česká spořitelna: 3235102339/0800

Farnost je začleněna do chrudimského vikariátu královéhradecké diecéze.
Územně zahrnuje město Hlinsko a obce:
Blatno, Čertovina, Chlum, Srní, Hamry, Studnice, Košinov, Zalíbené, Vitanov/Stan, Vortová, Lhoty a Včelákov