Na škole Resslova
1. a 2. třída v úterý 13.30 hod.
3. třída pátek 13.30 hod.
4. a 5. třída pondělí 14.00 hod.
Začíná se od 1. 10.
———————————————————————
Na gymnáziu
6. až 9. třída + gymnázium, 1x za 14 dní od 14.00 hod.
První dvouhodina je 5. 10.