Zasedání pastorační a ekonomické farní rady

24.2.2022 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol

přítomni PRF: Ivo Bukáček, Josef Jůn st., Miroslav Homolka, Petr Čihák, Veronika Brabencová, Marie Jírů, Ladislav Kovárník, Pavel Šotola, Lenka Novosadová, Libor Knotek, Tomáš Marek, Tomáš Jírů.

omluveni PRF: Radek Nováček, Josef Remeš, Petronela Vahalíková, Marie Žampachová.

Průběh setkání:

1. Úvodní modlitba.

2. Zvony jsou sladěny, už je vše v pořádku a funguje to dobře. Otec Sokol navrhl druhy zvonění na různé příležitosti. Jde především o pouštění hlavního zvonu. Starý zvon je opatřen přístřeškem a je umístěn na farní zahradě. Historické údaje bychom vytvořili na nějaké desce, která by informovala zájemce.

3. Není opraven jeden z předních soklů kostela. P. Marian informoval o jednání s krajským úřadem ohledně dalšího příspěvku. Pan Kovařík ze Svratky je opět domluven v rámci oprav a dobře spolupracuje s památkáři. Výdaje by se měly pohybovat kolem 190t. korun.

4. V červnu bude zahájena výmalba kostela. Byla vybrána nejlepší nabídka od firmy pana Vacka z Hlinska. Zvolenou prodyšnou barvou keim. Kalkulace rozpočtu byla 378.500,-. Při malování bychom využili nedělní mše svaté venku na farní zahradě. 5. června bychom udělali farní den. Svatební obřady jsou odloženy v tomto měsíci, to samé i křtiny. Pohřební obřady budou v obřadní síni. Dočasně by tedy byly za pomoci pana Kreminy z pohřební služby Andělka.

5. Otec Sokol vysvětlil jednání s památkovým úřadem ohledně rekonstrukcí v přední části kostela. Chtěli jsme výměnu dveří a bohužel nám památkový úřad tuto výměnu nepovolil. PNÚ nám povolili jen opravu – rekonstrukci dveří. V této době není pro nás oprava starých dveří možná, náklady by byly nesmyslné. Pan děkan nevidí jinou cestu, než-li výměnu za nové z lepšího tvrdého dřeva.

6. 22. května 2022 je plánované první svaté příjmání. 3. července 2022 je plánované biřmování.

7. Je opravena střecha na garáži u fary a školičce děkanského kostela. Při velké nepřízni počasí se stalo, že zatékalo dovnitř skrz střechu. Kvůli velkému dešti a větru bylo docela mokro. Problém je vyřešen.

8. Chlum by měl mít novou fasádu kostela. Momentálně se připravují opravy. Pan J. Dostál z firmy Renos si vzal přípravy na starosti. Předpoklad oprav je na rok 2023.

9. Elektroinstalace dalších našich kostelů by bylo třeba dát také do pořádku. Jedná se o kostel ve Včelákově a v Chlumu. Pan M. Malivánek a J. Plíšek jsou ochotni opět pomoci. Stejně, jak to dělali v našem děkanském kostele v Hlinsku.

10. Rádi bychom časem domluvili lepší energetický plán pro dodávky plynu. Momentálně byla zvýšena záloha více, než-li je obvyklé.

11. Tomáš Marek byl zvolen jednohlasně celou farní radou za našeho farního kronikáře. Funkci přijal.

12. 19.června 2022 bude v Zalíbeném pouť. Hlavním celebrantem bude P. Ivan Havlíček.

Zapsal: Petr Čihák