Všichni, kdo by rádi pomohli s přípravou, prosím, kontaktujte Petra Čiháka 777 222 063 / Pokud by mohli šikovné farnice napéci buchty / bábovky / perník či něco ke kávě, bude moc rádi. Sběr dobrot v sobotu 4. června – den před farním dnem – po večerní mši svaté… od 18.00 do 20.00 na faře. Děkujeme za pomoc! Těšíme se na hezké společenství!