Milí rodiče, vyplněnou přihlášku na výuku náboženství pro školní rok 2023/2024 odevzdejte, prosíme, na faře (možno i do schránky) do 25. června 2023. Přihlášku si můžete vyzvednout vzadu v kostele nebo stáhnout z následujícího odkazu. Výuky náboženství v Hlinsku se mohou účastnit žáci ze všech ročníků základní školy i všech ročníků gymnázia včetně střední školy.

Příprava na první svaté přijímání ve školním roce 2023/2024 bude probíhat při hodinách náboženství dětí 3. ročníku ZŠ. Pokud je Vaše dítě starší a máte zájem o jeho přípravu na první svaté přijímání, napište to, prosíme, na přihlášku na náboženství