Zdravím všechny farníky a poutníky, kteří se chystají na naše velikou slávu do Hlinska!

Sobotní PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ P. Jakuba Brabence se blíží. Počasí vypadá slibně, rád bych Vás požádal o Vaše modlitby, aby to tak zůstalo 😉 https://www.foreca.cz/Czech-Republic/Pardubick%C3%BD-kraj/Hlinsko

V příloze mailu zasílám aktuální připravený zpěvník na mši svatou. Opět budou k dispozici zdarma v kostele. Rádi bychom Vás za Brabencovy i celý organizační tým požádali o několik laskavostí:

1. POHOŠTĚNÍ: Pokud je ve Vašich silách a časových možnostech pomoci s pečením něčeho sladkého, slaného či udělání chlebíčků, jednohubek… zkrátka vše, co je možné podat při pohoštění, budeme moc rádi. Na akci má odhadem dorazit cca 500 lidí, takže za cokoliv předem děkujeme!

2. PARKOVÁNÍ: Vzhledem k již zmíněným velkým číslům přespolních hostí budou kolem kostela potřebná místa k parkování pro lidi, kteří neznají město. Na jáhenském svěcení jste byli skvělí, proto prosíme, abyste opět nechali vozy nejlépe doma. Kdyby to jinak nešlo a dojet musíte, prosíme, parkujte mimo tyto místa: fara – kostel -ul.Hřibovu – ul. Hřitovní a ul. Faráře Toufara.

3. MŠE A MÍSTA V KOSTELE: Oproti jáhenskému svěcení čekáme větší účast kněží. Prosím tedy, abyste respektovali rezervace pro duchovní v přední části kostela. Máme půjčených přes 100 ks laviček, které budou umístěny venku před bočním vchodem. Zde bude také přenášen zvuk ze mše svaté, takže pokud byste nenašli místo k sezení uvnitř kostela, neváhejte použít lavičky v blízkosti kolumbária před kostelem. Dále bychom chtěli požádat, abyste nechodili na kůr. Schóla potřebuje mít prostor pro nástroje a svou přípravu, buďte tak hodní a respektujte to.

4. TOALETY: Farnost zajistila zapůjčení mobilních záchodů… tzvn. Toi-toiek. Dva budou v blízkosti kostela a další 3 by měly být před farním úřadem. Dále bude otevřena fara, kde budou k dispozici další dva klasické záchody. V blízkosti kostela je také možné využít toi-toi na hřbitově nebo opravdu staré dřevěné záchody na farní zahradě.

5. CATERING – OBČERSTVENÍ: Rádi bychom pozvali všechny na farní zahradu. Po primiční mši svaté nebude občerstvení v Orlovně, jak tomu bylo na jáhenském svěcení, ale přímo hned vedle kostela. Všem z vašich rodin, známým, kamarádům to, prosíme, vyřiďte. Všichni jste srdečně zváni. Budeme připravovat párty stany, aby byl stín, nebo v případě nepříznivého počasí bylo místo, kam se schovat. Bude uděláno přes 500 ks řízků s bramborovým salátem, 400 stejků, palačinky, cukrová vata a především dobré PLZEŇSKÉ PIVO. Vše bude k dispozici od skončení obřadu, takže klidně se hned po mši svaté přiďte občerstvit. Nepůjde jen o oběd, ale byli bychom rádi, kdybychom mohli v rámci společenství ztrávit na farní zahradě celý den až do večera. Počítáme tedy, že se všichni mohou zdržet. Rozhodně takto si to přeje náš milý P. Jakub Brabenec.

6. PROGRAM PRO DĚTI: Z důvodu této významné a veliké akce se farní rada dohodla, že pro tento rok nebudeme dělat farní den. Takže berte tuto akci jako takovou primici společně s farním dnem. Máme připravené kreslení na obličej a nějaké dětské hry. Sice bude atrakcí méně, než-li na běžném farním dni, ale věříme, že i naši nejmenší si tento den užijí. Takže nemusíte nechávat děti doma.

7. NOVOKNĚŽSKÉ POŽEHNÁNÍ: Jakub by rád rozdělil udělování svého požehnání na dvě části. První by byla bezprostředně po mši svaté, kdy někteří poutníci odjíždějí dále na další primice nebo zkrátka jedou domů. Pro ty by své požehnání dával bezprostředně po mši svaté v kostele. Takže jakmile skončí mše, průvodem odejdou kněží před kostel na hromadné focení u vchodu kostela. Následně se Jakub vrátí dovnitř a bude žehnat. Pro nás hlinečáky a všechny ostatní, kteří mají možnost se zdržet na pohoštění… bude novokněžské požehnání dávat opět v kostele a to ve 13.00 hod. Moc Vás prosíme, abyste pokud můžete, využili možnost odpoledne. Jakub by se rád také po mši svaté posílil, šel na farní zahradu a užil si společenství. Po obědě pak v klidu udělí všem, kteří budou mít zájem, své požehnání.

8. MOŽNOST DARU ČI PŘÍSPĚVKŮ: Nyní je v našem děkanském kostele v zadní části pokladnička, kde se sbírají finanční příspěvky na dar pro Jakuba. Můžete také své dary předat v sakristii či některému s duchovních farnosti. Pokud budete darovat vlastní dar, tak nejvhodnější okamžik pro předání bude po novokněžském požehnání ve 13.00 hod. v kostele. Tam budou ministranti, kteří dary společně s oslavencem převezmou. Během primiční mše svaté bude v kostele sbírka, která bude určena na výdaje spojené s tímto významným dnem. Takže pokud přispějete v kostele do sbírky, půjdou tyto peníze na náklady občerstvení, půjčení toalet a další provozní režie.

Všem, kteří s akcí pomáhají nebo přispívají jakýmkoli darem k její realizaci, moc děkujeme.

Jakub si všeho moc váží a je šťastný, že může být v našem společenství a pochází z naší farnosti. Pokud byste měli nějaký dotaz nebo potřebovali něco kolem primiční mše svaté doplnit, neváhejte kontaktovat mě: Petr Čihák 777 222 063 nebo velikou oporu Jakubovu sestru Veroniku Brabencovou 731 723 280.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Petr Čihák