Hlinsko, okres Chrudim

kostel Narození P. Marie

Ve věži kostela zvonová stolice pro čtyři zvony s kyvem kolmým k ose kostela, t.j. ve směru východ – západ. Stolice vzpěradlové konstrukce s dvojitými vzpěrami ve vazbách. Základní konstrukce je

z dubového dřeva. Vazby zpevněny kleštinami borovými (cca 1,5 m nad podlahou). Borové jsou dále horní překladový trám, ondřejský kříž v horní části severního pole, šikmé pásky ve dvou jižních polích. Jižní dvě pole jsou rozděleny dubovým sloupkem s kratšími trámy s ložisky se zaoblenými zhlavími; tento sloupek je zakotven v borovém trámu ve směru V – Z. Šíře polí od severu: 118 cm (při čepech více) – 143 cm – 51,5 cm – 62 cm. Ý

V severním poli je zavěšen zvon z r. 1985, v největším poli zvon z r. 1520, druhé pole od jihu prázdné

– zachována původní kluzná ložiska s petlicemi, v jižním poli jako zvon zavěšený cimbál z r. 1658.

Kolem stěn hranice z borového dřeva; je propojena horizontálními trámy s ložisky. Ve východním okně je do obvodové hranice vsazen rám pro malý zvon, prostor pro zvon 46 cm.

V jižním okně jsou zavěšeny dva ocelové hodinové cimbály, větší západněji, menší východněji.

Zvon z r. 1520. Ulil Daniel Draštík v Kutné Hoře.

Průměr 118 cm, hloubka 92 – 92 1/3 mm, tloušťka věnce 97 mm; hmotnost odhadována na 1130 až

1150 kg.

Koruna s 6 uchy. Ucha zdobena dvěma silnými provazci, vnější tenkou linkou a užšími provazci

opačně stáčenými. Východní tři ucha chybí a jsou nahrazena železnou náhradou se společnou

podložkou, která je připevněna skrz základ koruny. Základ koruny mírně klenutý, s švem, po obvodu šikmý.

Na horním okraji: 2 linky; 1. řádek nápisu; 2 linky; 2. řádek nápisu; 2 linky; zavěšené palmetky

s kuličkami po obvodu. Nápis v minuskuli, začíná na západě:

(1) /rozvilina/ Anno /rozvilina/ domini /rozvilina/ m° /rozvilina/ vc /rozvilina/ xx°/rozvilina/ adlavdem

/rozvilina/ dei /rozvilina/ omnipotentis /rozvilina/ et /rozvilina/ beate /rozvilina/ marie /rozvilina/ virginis

/rozvilina/ et /rozvilina/ omnibvs /rozvilina/ sanctis /rozvilina/ hec /rozvilina/ campana /rozvilina/ fvsa

/rozvilina/ est /rozvilina/ per ; (2) /trojlist doprava, rozvilina, trojlist doprava, trojlist doleva / magistrvm

/rozvilina/ danielem /rozvilina/ de montibvs /rozvilina/ cvthnis /rozvilina/ per /rozvilina/ impensis

/rozvilina/ dominorvm /rozvilina/ tocivs /rozvilina/ comvnitatis /rozvilina/ civitatis /rozvilina/ dicto

/rozvilina/ hlinssky /rozvilina/ amen / trojlist doleva / alelvia . (Rozviliny nápisu jsou vztyčené, vyjma

jediné na začátku druhého řádku, která je obrácená dolů.)

Na západní (čelní) straně Kristus na kříži, po stranách P. Maria a sv. Jan.

Na východní straně Madona s dítětem na pravé ruce.

Na rozhraní věnce dvojice silných linek. Na dolním okraji hladká obruba.

Ve výtluku věnce na východní straně patrné bubliny. V přelomeném středním sloupku koruny velké

bubliny – houbovitá struktura.

Zvon po vytlučení otočen, poškozen, po opravě vrácen do původní polohy. Uvnitř zvonu navařená

místa na věnci na severu a jihu, výše vpravo svařované svislé praskliny. Na severovýchodě, vedle

svařené praskliny další prasklina. Kritický stav.

Hlava ocelová – lomená hřídel. Elektrifikován, hnací kolo na severu.

Srdce jednoosé, na šarnýru s konstrukcí pro vnitřní zachycovač.

Koruna nebyla podložena. Zvon se posunul, visí vykloněn, narušené vyvážení.

Zvonění neschopen.

Zvon z r. 1985. Ulila rodina Dytrychova v Brodku u Přerova

Průměr 93 cm, hloubka 65,3 cm, tloušťka věnce 6 3/4 – 7,2 cm; hmotnost odhadována na 507 kg.

Koruna talířová. Základ dvoustupňový, po obvodu šikmý.

Na SZ postava světce držícího mohutný dvojitý kříž, vedle na horním okraji nápis: SVATÝ METODĚJI

; na JV světec držící listinu, vedle na horním okraji nápis: SVATÝ CYRILE . Pod METO…. kříž našíř, břevna slabá, zakončená trojlisty, spodek vsazen do srdcovitého útvaru, od něhož visí draperie, draperie vpravo od křížení břeven. Na SV obdélná tabulka ULILA / RO / DINA / DYT / RY / CHOVA , kolem L — P , dole letopočet 1985 , nad 9 kapka; draperie (našíř složená), snítka túje.

Na věnci linka, pod ní nápis (začíná na SV): x x DĚDICTVÍ x OTCŮ x ZACHOVEJ x NÁM x PANE x x HLINSKO V ĆECHÁCH (x – dělicí znaménka jako čtyřboké hlavičky kovaných hřebíků).

Vnitřek začišťován bruskou, prakticky celý.

Hlava ocelová, přímá. Pohon elektromotorem, převod řetězem. Hnací kolo na S.

Zvon zavěšen mírně nakřivo (zřejmě křivě posazená koruna), na J dolní okraj níže než na S.

Srdce jednoosé, velká kosočtvercovou pěst. Vykloněno k S. Opatřeno zachycovačem, který uříznut

(zbytek traverzy). Srdce vytlouká zvon do hloubky.

Jižní ložisko níže ?

Cimbál z r. 1658.

Průměr 56 cm, výška 28 cm, hloubka 26 cm, tloušťka věnce 37 – 39 mm.

Cimbál zvonovitý. Bez koruny.

Základ rovný, na jedné straně vyšší, na druhé nižší. Obvod strmě šikmý s fabionkem. čepec šikmý. Na horním okraji dva oblouny, méně výrazné. Pod nimi na straně severní letopočet 1658 . Věnec oddělen 2 neumělými linkami. Na dolním okraji téměř neznatelná hladká obruba.

Olámaný spodní okraji (2x vylomený).

Na korpusu od horního okraje po rozhraní černou barvou M.H. .

Hlava ocelová, přímá. Cimbál podložen dubovým špalíkem nastojato. Upevněn šroubem závěsu srdce a 4 šrouby procházejícími skrz základnu.

Srdce jednoosé z malého zvonu. Na ocase přivařeny z boku dva svisle postavené hranoly. Výpustka

prodloužena dvěma válcovými nástavci.

Pohon elektromotorem, převod řetězem. Hnací kolo na severu.

Vytlučen málo, díky tomu, že používán nedlouho. Stav nevyhovující, silné údery srdce.

Cimbál ocelový (1918 – 1920), průměr 59 cm.

Cimbál mísovitý. Základna po obvodu šikmá s fabionem. Nad dolní hladkou obrubou dvě linky.

Kladivo shora, válcové s užšími polokoulemi na koncích.

Cimbál ocelový (1918 – 1920), průměr 44 cm.

Cimbál mísovitý. Základna po obvodu šikmá s fabionem. Nad dolní hladkou obrubou dvě linky.

Kladivo shora, válcové s užšími polokoulemi na koncích.

Vyjádření k prasklému velkému zvonu

Velký zvon z r. 1520 ulitý Danielem Draštíkem v Kutné Hoře je největším dochovaným zvonemz produkce uvedeného zvonaře. Jedná se o hodnotnou kampanologickou památku, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod č. rejst. 88482/36-3009.

Zvon vykazuje nedokonalosti odlití, které jsou nejspíše jednou z příčin poškození. Jistě se zde negativně projevily problematické novodobé úpravy vybavení a nedostatečně prováděná údržba. Opravený zvon byl zvon později nevhodně elektrifikován a následně došlo k dalšímu poškození. Zvon je možné opravit svařením a vyvařením dalších problematických míst. Svaření zvonu musí provádět výhradně zvonařská dílna, která se na tuto práci specializuje. (Zvon této velikosti je schopna opravit firma Lachenmeyer, Nördlingen). Vzhledem k velikosti zvonu se jedná o náročnou akci, která se ale vzhledem k hodnotě zvonu určitě vyplatí. V žádném případě nelze hledat nějaké levné řešení. Po opravě je třeba zvon zavěsit na dubovou hlavu a opatřit správně dimenzovaným srdcem. Elektrický pohon je třeba rozhodně odmítnout a nadále zvonit výhradně ručně.

12.9.2018 Mgr. Petr Vácha

kontakty: Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště středních Čech