Vážení farníci, vzhledem k tomu, že se pomalu můžeme scházet v omezeném počtu 15 lidí k slavení mší našich křesťanských obřadů, objevují se stále častěji dotazy. Jak to je v naší farnosti,… tady je několik odpovědí a zároveň proseb o Vaše pochopení situace:

1. Sledujte pořad bohoslužeb na farním webu a facebooku, nebo na vývěsce před kostelem. Vše podstatné se tam dozvíte. Prosím takto čiňte před tím, než začnete volat na farní úřad s dotazy  🙂

2. Mše svaté a další církevní obřady jsou omezené dle vládního nařízení a v rámci doporučení ČBK na počet 15 lidí. Více není možné. Prosíme všechny, kteří by měli zájem se účastnit a budou třeba 16. nebo 17. v počtu, aby situaci pochopili, nepřemlouvali duchovní či kostelníky a s pokorou přišli jiný den třeba o něco dříve. Pokud byste si chtěli místo rezervovat je to možné jen v případě, že je sloužena mše svatá na Váš úmysl. V ostatní situacích je to v rámci domluvy s duchovním.

3. Kostely budou otevřeny cca 30 minut před začátek mše svaté. Kdo se dostaví v tento čas před mší svatou bude v rámci počtu 1. až 15. lidí vpuštěn do kostela/kaple. Potom se kostel uzavře. Prosíme později příchozí, aby tuto situaci respektovali.

4. Svátost smíření bude udělována všem v rámci počtu 1. až 15. lidí 30 minut před každou mší svatou. Pokud chcete pouze samotnou svátost smíření a na mši svatou nemíříte, prosím, kontaktujte duchovní farnosti předem a domluvte si jiný termín pro svatou zpověď. Lze jít ke zpovědi na faře v knihovně v jiný čas, kanceláři nebo i jinde. To je na další domluvě. Kontakty na kněze jsou na farním webu i facebooku.

5. Svátosti křtu, manželství nebo pohřeb jsou opět možné provádět v rámci počtu 15 lidí. Vše je také na domluvě s duchovními farnosti.

6. Rozpis pravidelných mší bude vždy aktuální na pořadu bohoslužeb. Nyní po znovuobnovení mší svatých pro veřejnost už otec Sokol neslouží polední mše ve 12.00 hod. s požehnáním městu. Nyní slouží mše svaté v termínech, které jsou v ohláškách. Nedělní mše svaté slouží naši duchovní v hlineckém děkanském kostele Narození Panny Marie dvě. Čas prví mše svaté je v 9.00 hod. a v 10.30 hod. je druhá. POZOR OPĚT JEN 15 LIDÍ. Prosíme, abyste to respektovali. Dále se podává SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ od 14.00 do 15.00 KAŽDÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE tamtéž. Stačí se dostavit ke kostelu a domluvit se v sakristii nebo u hlavních dveří. Záleží na situaci, ale je to takto možné.

Více informací v ohláškách, nebo po tel. domluvě s farním úřadem.

S vírou v lepší zítřky a v naději z Kristova vzkříšení Vás zdraví Petr Čihák.