Milí farní.

Po dobu přísných vládních nařízení, kdy je dispens od osobní účasti na mši svaté a doporučeno sledovat ji z médií, bude místo mší svatých pouze podávání svatého přijímání.

Tzn. Dle pořadu bohoslužeb sledujte čas mší svatých, které oznámil duchovní správce v ohláškách. Během půl hodiny od začátku ohlášeného času se můžete dostavit ke svatému přijímání v maximálním počtu 5-ti lidí. Ostatní by měli čekat před kostelem v rozestupech. Jakmile opustí kostel skupinka prvních pěti, bude moci vstoupit dovnitř další skupina. Takto se lidé vystřídají. Svaté přijímání bude podávat kněz nebo pověřený akolyta. 

Časový horizont pro příklad: 

Nedělní mše svatá v 9.00 hod. / děkanský kostel. Mše svatá nebude, ale můžete přijít ke kostelu od 9.00 hod. do 9.30 hod.. V případě, že v kostele nikdo nebude, než-li podávající kněz či akolyta, můžete vstoupit, přijmout svaté přijímání a opustit chrám, aby mohli přijmout další věřící. Takto by to mělo být i v týdnu. Ostatní změny, prosím, sledujte v ohláškách.

Přeji vám klid, mír v duši a vytrvalost v dobrém.

Všem žehnám a těším se opět na normální situaci.

P. Marian Sokol