OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Se smutkem v srdci oznamujeme, že nás předešel na věčnost náš milý P. Jiří Remeš. Sloužil v duchovní službě naší hlinecké farnosti neúnavně a upřímně dlouhá léta. Posledních mnoho let hlavně každý den v Centru Jana XXIII. na sídlišti v Hlinsku. Bude nám všem moc chybět. Sloužil těm, kteří byli nemocní, staří, ale i hledající. Vypomáhal, kde se dalo, vždy byl ve své službě obětavý až na hranici svých možností. Vyjadřujeme vděčnost za všechny, kteří jsme přijímali z jeho služby. Měli jsme možnost poznat i jeho hřivny, miloval hudbu, rád zpíval, rád hrál na varhany. V Centru Jana XXIII. hrával i na klavír. Byl vtipný, všichni jsme čerpali z jeho stále pozitivní nálady. Zdobila ho upřímná víra, důvěra ve vedení Boží prozřetelností. Bůh ho jistě odmění za upřímnost služby Jemu i lidem, za všechna dobrodiní, která vykonal, za všechna rozloučení, křty a všechny svátosti smíření i doprovázení na poslední cestě. Otče Jiří, budeš nám velice chybět. Moc děkujeme rodině Remešů, kteří nám dovolili sdílet jeho volný čas a lásku k druhým. Je nám Vaší ztráty upřímně líto a sdílíme Váš zármutek.