čas

program

místo

Květná neděle

9. 4.

8.00 mše svatá Všejany
9.30 mše svatá Nymburk
11.30 mše svatá Sadská

Pondělí

10.4.

8.00 mše svatá Nymburk
12.00-16.00 Nymburk čte bibli Nymburk

Středa

12. 4.

17.00 mše svatá Sadská

Zelený čtvrtek

13. 4.

18.00   mše svatá Nymburk

Velký pátek

14. 4.

14.15 křížová cesta Nymburk
15.00 Velkopáteční obřady Nymburk
18.30 Adorace Nymburk

Bílá sobota

15. 4.

9.00 ranní chvály + modlitba se čtením Nymburk
9.30 – 10.30 adorace u Božího hrobu Nymburk
16.30 nešpory Nymburk
20.30 obřady Velikonoční vigile Nymburk

Hod Boží Velikonoční

16. 4.

8.00 mše svatá Všejany
9.30 mše svatá Nymburk
11.15 mše svatá Sadská

Velikonoční pondělí

17. 4.

9.30   mše svatá Nymburk

Radost z Boží lásky a z daru vykoupení všem farníkům přeje
P. Jaroslav Krajl

SLUŽBA SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ od 5. 4. do 13. 4. 2017

čas

zpovídající kněz

Středa 5. 4. 14.30 – 15.00     P. Jaroslav (Všejany)
19.30 – 20.30     P. Jaroslav (na faře)
Pátek 7. 4. 17.15 – 17.50     P. Jaroslav
19.00 – dle potřeby P. Jaroslav; P. Vladimír Hronek;
P. Pavel Porochnavec (na faře)
Neděle 9. 4. 7.30 – 8.00     P. Jaroslav (Všejany)
12.30 – 13.15     P. Jaroslav (Sadská)
15.00 – 16.00     P. Jaroslav (na faře)
Pondělí 10.4. 7.30 – 8.00     P. Jaroslav
19.00 – 21.00     P. Jaroslav (na faře)
Středa 12. 4. 16.30 – 17.00     P. Jaroslav (Sadská)
19.00 – 21.00     P. Jaroslav (na faře)
Čtvrtek 13. 4. 17.00 – 17.50     P. Jaroslav

Pokud není uvedeno jinak probíhá svátost smíření v Nymburce v kostele.
V případě potřeby je možné si pro svátost smíření domluvit i jiný termín.

NÁVŠTĚVA KNĚZE

Pokud máte ve své blízkosti nemocné, kteří by přivítali návštevu kněze je možné se domluvit. (tel. 604 365 237)