duchovní: P. Marian Sokol, P. Petr Vtípil

přítomni PRF: Radek Nováček, Petronela Vahalíková, Veronika Brabencová, Tomáš Marek, Petr Čihák, Miroslav Homolka, Josef Jůn st., Tomáš Jírů, Marie Jírů, Ladislav Kovárník

omluveni PRF: Marie Žampachová, Libor Knotek, Ivo Bukáček, Lenka Novosadová, Pavel Šotola, Josef Remeš

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní modlitba.

2. K čištění vpustí u okapů – bude čistit Ing. Ladislav Bis, který se k této službě přihlásil.

3. Hodiny na věži fungují. Momentálně je na věži starý stroj, který se musí stále trošku dorovnávat časově. Nakonec nebyly ohnuté v ose, ale jen vypnuté. Nyní plně fungují a jejich restaurování je zatím jen pro úvahu.

4. 21.ledna bude v kostele nový rozhlas od firmy pana Petříka. Bude se jednat o vše kromě reproduktorů. Ty se budou měnit až po malování. Rozpočet na nynější opravu je určen na 37.800,-.

5. Nový zvon tónina Fis1 je objednán. Váha 850 kg, spodní průměr 1140 mm, technická hlava. Kdo by měl zájem o památeční zvoneček ze svěcení zvonu v našem kostele, prosím, hlaste se v sakristii.

6. Oprava vody na faře je ve výhledu.

7. Malování fary se dokončí po jáhenském svěcení.

8. Prosíme muže, kteří jsou v důchodu či před důchodem a dokázali by se více zapojit ve farnosti, aby se přihlásili panu děkanovi. Budeme moc rádi za Vaši větší pomoc. Jde o to, že pater Sokol může být při jakékoliv brigádě na faře či v kostele (bílení, oprava vody,…) odvolán třeba k zaopatřování a bylo by dobré, aby byl někdo, kdo dotáhne organizaci brigády do konce. Takže takový pobočník – styčný důstojník – organizátor při brigádách.

Příští zasedání PRF+ERF bude 26.3.2019 / v 19.30 hod.

Zapsal: Petr Čihák