duchovní: P. Marian Sokol

přítomni PRF: Ivo Bukáček, Josef Jůn st., Miroslav Homolka, Petr Čihák, Josef Remeš, Lenka Novosadová, Tomáš Marek, Veronika Brabencová, Tomáš Jírů, Marie Jírů, Radek Nováček

omluveni PRF: Marie Žampachová, Libor Knotek, Petronela Vahalíková, Ladislav Kovárník, Pavel Šotola

Průběh setkání:

1. Úvodní modlitba.

2. Biřmování v naší farnosti bylo v roce 2016, nyní se připravuje nové biřmování. Je možné se přihlásit na příští rok 2021.

3. 24.10.2020 kapela YES by hrála při mši svaté. V sobotu před, bude večer chval s touto kapelou.

4. Náš farník pan Michal Holas nabídl vánoční mši svatou. Prosíme ho v rámci PRF, aby připravil seznam písní a sdělil, jakým způsobem by byla mše vedena. Zda stejným způsobem jako v Rychnově n. K.

5. Tento rok bude půlnoční mše svatá ve 22.00 a dále v 16:00 hod.

6. Náboženství bude tento rok fungovat, problémy jsou s výukou náboženství pro 3. třídu.

7. Mariánská výzdoba bude v květnu zachována. Ing. Malému by pomohli kostelníci společně s mládeží.

8. Důstojný otec Sokol nás informoval o problémech se špatným odlitím zvonu z Brodku. Reklamoval celou situaci a následně domluvil nový zvon ve správné tónině. Dále nás otec Sokol zpravil o případném nákupu posledního zvonu.

9. Firma pana restaurátora Martina Kovaříka ze Svratky pracuje na restaurování kamenných prvků fasády našeho kostela. V letošním roce by pan Kovařík udělal portály a v příštím roce by udělal sokly. Otec Sokol domluvil – požádal o dotace 90.000,- ORP / 100.000,- Pardubický Kraj / 20.000,- město Hlinsko.

10. Jednáme o umístění starého zvonu z věže kostela. Nejspíše by šlo o umístění na farní zahradě. Důvodem je to, že zvon je KP.

11. Malování kostela by se mělo uskutečnit nejspíše v roce 2022. Pan děkan jedná s památkáři o )Závazném stanovisku), tj. stanovení barvy a způsobu výmalby. V případě větších oprav kostela bychom mohli požádat Orly o půjčení Orlovny jako dočasný prostor na sloužení mší svatých.

12. Domluva výměny oken na farním úřadě, především v přízemí, kde jsou okna ve špatném stavu a nedají se ani slušně umýt. Bylo by dobré je vyměnit za nová okna. Důstojný otec Sokol požádal farní radu o zvážení do další schůze. Je třeba v tomto případě rekonstrukce fary dojít k nějakému závěru. Hlavní otázkou je zachování, nebo nezachování mříží.

13. Jednání o farním pozemku, který je kousek od fary za garážemi. Jde o takový menší trojúhelník. Otázkou je, zda tento pozemek bude farnost udržovat a co s tím. V rámci farní rady jsme rozhodli, že by bylo dobré ho nabídnout městu Hlinsku v rámci kultivace k dispozici bezplatně do výpůjčky. V případě potřeby města Hlinska by mohlo město pozemek i jeho okolí udržovat a zároveň bezplatně užívat.

Další setkání: Případný druhý týden v adventu, ještě se domluví přesně.

Zapsal: Petr Čihák