Zasedání pastorační a ekonomické farní rady

27.5.2021 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol, P. Petr Vtípil

přítomni PRF: Ivo Bukáček, Josef Jůn st., Miroslav Homolka, Petr Čihák, Josef Remeš, Veronika Brabencová, Marie Jírů, Marie Žampachová, Petronela Vahalíková, Ladislav Kovárník, Pavel Šotola,

omluveni PRF: Lenka Novosadová, Libor Knotek, Tomáš Marek, Tomáš Jírů, Radek Nováček

Průběh setkání:

1. Úvodní modlitba.

2. Zvony

– otec Sokol poděkoval za pomoc rodinným firmám Brabenců, Ptáčků a také Podroužkům z Blatna. Zmínil také důležitou a velikou pomoc od firmy pana Husáka.

– svěcení zvonů bude 27.6. v 10:30 při mši svaté, otec biskup Jan se těší a pozdravuje

– hudba při mši svaté v klasickém stylu varhan povede pan Libor Knotek

– občerstvení při oslavě bude: maso-steaky, palačinky, pivo, víno a káva

– prosíme o pomoc s občerstvením a napečenímod žen z farnosti (sbírat se bude na faře v sobotu 26.6. večer od 16.00 do 20.00 hod.

3. Malování děkanského kostela

– plánovaný je červen příštího roku 2022

– zamyslet se nad tím, co je potřeba připravit před malováním (pan děkan prosí členy rady i všechny farníky, aby případné náměty na opravy či zlepšení před malováním oznámili co možná nejdříve na farním úřadě osobně nebo poslali mailem)

4. Kostel ve Včelákově

– připravují se opravy, pan starosta obce se snaží shánět finanční částky

– je třeba posoudit stav krovů, elektriky a dalších postupů

– bylo by dobré opravy řádně a smysluplně rozplánovat, aby jejich posloupnost dávala smysl

5. Příprava na mši svatou

– prosba na naše milé pány kostelníky, zda by mohli chodit 40 minut před začátkem mše svaté

– důstojný otec Sokol vyzvedl modlitbu růžence

6. Plánuje se výměna oken na faře v dolní části.

– pan děkan oslovil stejnou firmu, která dělala horní okna do domluvil kalkulaci

– kalkulace byla předložena farní radě a rada s výměnou souhlasila

– otázkou je, kam dát staré mříže z oken, rada souhlasila s tím, že je do oken vracet nebudeme

7. Staré dřevěné WC na farní zahradě

– nachází se v blízkosti sakristie, je v havarijním stavu. Musíme tuto situaci řešit.

– bylo by dobré ověřit situaci v rámci spolupráce s městem, případně pokud město v rámci revitalizace hřbitova s nějakými záchody něco neplánuje

8. Poutní mše svatá v Zalíbeném bude 13.6. ve 13.30 hod.

– pěvecký sbor Salvátor

Zapsal: Petr Čihák