8.12.2022 / 19.00 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol.

přítomni PRF: Ivo Bukáček, Petr Čihák, Veronika Brabencová, Miroslav Homolka, Marie

Žampachová, Josef Jůn st., Tomáš Jírů, Marie Jírů, Tomáš Marek, Pavel Šotola, Lenka

Novosadová

omluveni PRF: Petronela Vahalíková, Ladislav Kovárník, Libor Knotek, Radek Nováček,

Josef Remeš

Průběh setkání:

1. Úvodní modlitba.

2. P. Marian Sokol oslovil v rámci spolupráce Pavlu Glogarovou, aby se stala jmenovaným členem farní rady.

3. Malování děkanského kostela firmou Vacek z Kameniček stálo 378.500,- Kč. Patří jim díky za dobrou práci a zároveň za skvělou komunikaci s památkáři.

4. Oprava soklu kostela na straně hřbitova stála 198.375,- Kč. Byl opraven panem Kovaříkem.

5. Otec Sokol poděkoval všem za pomoc v rámci všech farních akcí, které se staly v rámci letošního roku 2022.

6. Ukrajinci, kteří byli na faře a bydleli tu přechodně se již odstěhovali. Někteří byli přesídleni ke Svitavám, někteří na ubytovnu v Hlinsku.

7. Podařila se oprava odpadu na faře, který byl ucpaný. Máme novou kameru na kůru. Pan Plíšek vymaloval zadní část oltáře, schodiště k varhanám a místnost za varhanami. Máme nové termohlavice – kohouty u radiátorů na faře.

8. Dodávky energií naší farnosti jsou nově převedeny k Innogy.

9. Firma na karimatky Yate byla oslovena v rámci nabídky na sedáky do lavic – nařezání karimatek. Sedák do jedné lavice vychází v pořizovacím nákladu 500,-. Dále jednáme

s učilištěm z Chotěboře, které by mohlo zateplit lavice v rámci podlahy pod nohama v lavici. Cena pódia  pod jeden segment lavic by měla být 24.350,-Kč.

10. Hřbitov na noc se zamyká, je třeba zamykat na noc i branku z naší zahrady na hřbitov.

11. Chlumská farnost je s naší farností hlineckou sloučena. Proto nám i finančně pomáhala v rámci prací i různých sbírek. Je třeba, abychom nyní my hlinečáci pomohli kostelu v Chlumu. Začneme účelovými sbírkami na opravy fasády v Chlumu. Společně jsme v rámci přítomných členů PRF a ERF domluvili firmu, která by nám v Chlumu provedla stavební práce. Nabídky byly od firem pana Řezáče, firmy Instav a také firmy Renos. Shodli jsme se, že by opravy prováděla firma Renos na bázi spolehlivostí, zkušeností, referencí, kvalitou práce a cen.

12. Máme plány v rámci dalších stavebních úprav v Chlumu, ve Včelákově. Jde o elektroinstalace. Kdyby někdo věděl o šikovném elektrikáři, který by byl schopen v rámci etap s tímto projektem pomoci.

13. Dotaz na mše svaté během zimy, jestli by nešlo je přesunout na faru kvůli teplu. Shodli jsme se v rámci PRF, že pokud by měli farníci aktivní zájem, mohli by se mše svaté sloužit v kostele v boční kapli. Pokud by farníci měli zájem, prosím, dejte vědět důstojnému otci Sokolovi.

14. Mše svaté na Štědrý den budou v 16.00 a ve 22.00 hod.

15. Společné setkání farníků, kteří se podílí na úklidu, hře na hudební nástroje v kostele a kostelnických službách, by bylo 21.1.2023 od 14.00 hod.

16. Pan Ing. Pavel Šotola nám představil program Pardubického kraje, který je zaměřený pro RODINU. V rámci podpory z dotačního programu. Setkání je ve čtvrtek 09.00 hod. 15.00 hod. / požádáme Pavlu Glogarovou a Petra Drahoše, zda by se nechtěli zúčastnit této výjimečné příležitosti v rámci hledání finančních cest pro naše farní společenství.

Zapsal: Petr Čihák