Mše svaté a svatí 10. – 17. 2. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
10.2. neděle 5. v mezidobí sv.Scholastika, panna,řeholnice OSB; bl.Hugo, opat OPraem.
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za rodinu Hovorkovu a syna Antonína R
11.2. pondělí 5. týdne v mezidobí Panna Maria Lurdská
Světový den nemocných
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Kuncovy a Koskovy V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
12.2. úterý 5. týdne v mezidobí sv.Benedikt Aniánský,opat OSB; bl.Reginald z Orléansu,kněz OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
13.2. středa FATIMSKÝ DEN sv.Kateřina Ricciová, panna,řeholnice OP; bl.Jordán Saský,kněz OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.2. čtvrtek 5. týdne v mezidobí sv. Valentin z Terni, biskup, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za P. Stanislava Prokopa V
15.2. pátek 5. týdne v mezidobí sv.Jiřina, mučednice; bl.Bedřich Bachstein a druhové OFM, mučedníci
sv. Klaudius La Colombiere, kněz SJ
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Frenzlovou – Šíchovou S
16.2. sobota 5. týdne v mezidobí sv.Juliána, panna,mučednice; sv.Onezimos, biskup Efesu
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Milana Trunce, rodiče a sourozence a Boží S
požehnání pro celou rodinu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Marii Kembickou, rozenou Doležalovou V
17.2. neděle 6. v mezidobí sv. Alexius a druhové, servité O.S.M. (služebníci Panny Marie)
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Josefa Myšku, sestru Annu a rodiče R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Od pondělí 18.2.2019 do neděle 3.3.2019 pana děkana P. Sokola zastupuje P. Petr Vtípil. Telefon 736 669 474.
V pátek 15.2.2019 od 20 hodin na faře v Proseči u Skutče přednáší P. Stanislav Tomšíček: Svátostné manželství a jak ho žít.
Centrum sv. Jana XXIII. zve na sobotu 16.2.2019 od 13:30 na 12. ročník turnaje ČLOVĚČE, NEZLOB SE! (s sebou 10,- Kč).
Rodičovské povídání (neděle 17.2.2019) pro rodiče předškoláků v Centru sv. Jana XXIII. pro malý zájem se neuskuteční.
Centrum sociální služeb Hlinsko ve středu 20.2.2019 v 10 hodin otevírá Dům sv. Anežky (Erbenova 730) v Hlinsku. Plakát.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.