Mše svaté a svatí 3. – 10. 2. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
3.2. 1.neděle 4. v mezidobí sv. Blažej, biskup a mučedník; sv. Ansgar, biskup
bl. Petr Cambiani z Ruffia,kněz OP, mučedník
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Julii a Josefa Málkovy, rodiče, sourozence, dcery a zetě R
4.2. pondělí 4. týdne v mezidobí sv. Ondřej Corsini, kněz OCarm; sv. Gilbert ze Sempringhamu, kněz řeholník
sv. Bedřich, opat OPraem.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za požehnání rodině a duše v očistci V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
5.2. úterý 4. týdne v mezidobí památka sv. Agáta, panna a mučednice;
sv. Adelaida z Vilichu, abatyše OSB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
15´ 17:00 Hamry – azylový dům dle kalendáře intencí U
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
6.2. středa 4. týdne v mezidobí památka sv. Pavel Miki, kněz TJ a druhové, mučedníci Nagasaki
sv. Dorota, mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
7.2. čtvrtek 4. týdne v mezidobí sv. Richard Anglický, král a Wunna, královna, vyznavači
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
14:00 Vortová pohřeb pana Jan Boušky se mší svatou
30´ 17:00 Studnice za rodinu Hovorkovu, Mencovu a Antonína Mence V
8.2. pátek 4. týdne v mezidobí sv.Jeroným Emiliani, vyznavač, CRS; sv.Josefina Bakhita,panna,řeholnice FdCC
ct. Mlada (Milada), řeholnice OSB, česká patronka
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Bohumila Zachovala S
9.2. sobota 4. týdne v mezidobí sv. Apollonie,mučednice; bl.Anna Kateřina Emmerichová, řeholnice OSSA
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františku Frenzlovou-Montagovou S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Milana Domáčka V
10.2. neděle 5. v mezidobí sv.Scholastika,panna,řeholnice OSB; bl.Hugo,opat OPraem.
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za rodinu Hovorkovu a syna Antonína R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Centrum sv. Jana XXIII. připravuje na neděli 17.2.2019 Rodičovské povídání (3 přednášky od 13 do 18.30 hodin): hlavně pro rodiče, kteří mají předškoláka, který půjde do školy. Za přednášky se platí (150 Kč za 1; 350 Kč za 3). Aby akce byla, třeba se přihlásit do 8.2.2019 u p. L. Pavlišové 734 435 485. Plakát před kostelem.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.