sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
27.1. neděle 3. v mezidobí sv.Anděla Mericiová,panna,řeholnice OSU; bl.Markolín z Forli,kněz OP
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel DĚTSKÁ za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Marii a Františka Černých, dceru Evu, zetě Miroslava a Václava R
28.1. pondělí 3. týdne v mezidobí památka sv.Tomáš Akvinský, kněz OP, učitel církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla Zavřela, manželku, syna Karla a dceru Annu V
a ochranu Matky Boží za celou rodinu
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
29.1. úterý 3. týdne v mezidobí sv. Sulpicius Severus, vyznavač; sv. Valerius, biskup Trevír
bl. Villana delle Botti, matka rodiny, III. řád OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
30.1. středa 3. týdne v mezidobí sv. Martina, panna, mučednice; bl. Columba Marmion, opat OSB
sv. Marie Wardová, řeholnice IBVM
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
31.1. čtvrtek 3. týdne v mezidobí památka sv. Jan Bosko, kněz, zakladatel salesiánů SDB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice volná V
1.2. 1. pátek 3. týdne v mezidobí sv.Pionius,kněz,mučedník; bl.Reginald Aurelianenský,řeholník OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Pechovou, Josefa a Marii Bártovy a Josefa a Emilii Pechovy S
adorace eucharistického Pána
2.2. 1. sobota 3. týdne v mezidobí svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
sv. Kateřina de Ricci, řeholnice OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Annu a Oldřicha Truncovy a Boží požehnání pro celou rodinu S
adorace eucharistického Pána
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností volná V
3.2. 1. neděle 4. v mezidobí sv. Blažej, biskup, mučedník; sv. Ansgar, biskup
bl. Petr Cambiani z Ruffia, kněz OP, mučedník
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Julii a Josefa Málkovy, rodiče, sourozence, dcery a zetě R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Ve středu 30.1.2019 od 19 hodin na faře v Hlinsku: VEČER OTÁZEK A ODPOVĚDÍ. Setkání farnosti se svým duchovním otcem P. Marianem Sokolem při dotazech a rozhovorech nad tématy: víra, vztah k Bohu, náboženství, … . Srdečné pozvání všem.
V Centru sv. Jana XXIII. každý čtvrtek od 15 do 17 hodin pan Vojtěch Brabenec učí při ´čtvrtečním tvoření´ skládat z papíru různé rovinné i prostorové útvary (např. sněhové vločky, květy, zvířátka). Můžete si s jeho pomocí vytvořit ´krásu´ pro obdarování blízké osoby milým dárkem. Věková hranice neomezena. U předškolních dětí nutný doprovod.
Centrum sv. Jana XXIII. připravuje na neděli 17.2.2019 Rodičovské povídání (3 přednášky od 13 do 18.30 hodin): hlavně pro rodiče, kteří mají předškoláka, který půjde do školy. Za přednášky se platí (150 Kč za 1; 350 Kč za 3). Aby akce byla, třeba se přihlásit do 8.2.2019 u p. L. Pavlišové 734 435 485. Plakát před kostelem.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.