sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl:
20.1. neděle 2. v mezidobí sv.Fabián, papež, mučedník; sv.Šebestián, mučedník
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí
30´ 11:00 Studnice za Marušku Benákovu
21.1. pondělí 2. týdne v mezidobí památka sv. Anežka Římská, panna a mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
22.1. úterý 2. týdne v mezidobí sv.Vincenc ze Zaragozy, jáhen a mučedník; sv.Vincenc Pallotti, kněz SAC
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
23.1. středa 2. týdne v mezidobí sv. Ildefons, biskup Toledo
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí
24.1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí památka sv.František Saleský, biskup a učitel církve
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
30´ 17:00 Studnice za rodiče Stodolovy, bratra Ladislava, rodiče Sázavovy
25.1. pátek 2. týdne v mezidobí svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola
Končí týden modliteb za jednotu křesťanů
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boží požehnání pro azylový dům v Hamrech
26.1. sobota 2. týdne v mezidobí památka sv.Timotej, biskup, mučedník; sv.Titus, biskup
sv.Pavla Římská, vdova, poustevnice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností volná
27.1. neděle 3. v mezidobí sv. Anděla Mericiová, panna, řeholnice OSU
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel DĚTSKÁ za živé i zemřelé farníky
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí
30´ 11:00 Studnice za Marii a Františka Černých, dceru Evu, zetě Miroslava a Václava
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Od pátku 18.1.2019 památka Panny Marie Matky jednoty křesťanů do pátku 25.1. svátek Obrácení svatého Pavla je TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŔESŤANŮ. Vyprošujme u Boží Matky tyto potřebné milosti ve vytrvalé modlitbě.
Fotografie ze setkání 12.1.2019 p. kostelníků a všech, kdo se starají o úklid, jsou na farním webu, facebooku a na nástěnce v kostele (lze objednat). Děkujeme za hezké odpoledne všem. Připravuje se farní den: sobota 26.5.2019.
Ve středu 23.1.2019 v 19 hodin v Hlinsku na faře setkání kostelníků sloužících v Hlinsku (dejte si vzájemně vědět).
V Centru sv. Jana XXIII. každý čtvrtek od 15 do 17 hodin pan Vojtěch Brabenec učí při ´čtvrtečním tvoření´ skládat z papíru různé rovinné i prostorové útvary (např. sněhové vločky, květy, zvířátka). Můžete si s jeho pomocí vytvořit ´krásu´ pro obdarování blízké osoby milým dárkem. Věková hranice neomezena. U předškolních dětí nutný doprovod.
Centrum sv. Jana XXIII. zve na sobotu 26.1.2019 od 13:30 (zápis do 14:00) do tělocvičny ZŠ Resslova v Hlinsku ´závodníky´ všech věkových kategoríí na AUTÍČKYJÁDU. Starovné 20 Kč. Přezůvky a autíčka na dálkové ovládání s sebou. Autíčka je možné zapůjčit i na místě. Informace p. L. Pavlišová 734 435 485. Plakát.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.