Mše svaté a svatí 13. – 20. 1. 2019

* sv. zpověď 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
13.1. neděle svátek Křtu Páně FATIMSKÝ DEN sv.Hilarius z Poitiers,biskup,učitel církve; sv.Remigius, biskup
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Petrovy a Odvárkovy R
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.1. pondělí 1. týdne v mezidobí sv.Sáva Srbský,opat,biskup; sv. Nina, apoštol Gruzie, poustevnice
sv.Felix z Noly, kněz a mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
15.1. úterý 1. týdne v mezidobí sv.Probus z Rieti,biskup a mučedník; sv.Pavel Veliký z Théb,poustevník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
16.1. středa 1. týdne v mezidobí sv. Marcel I., papež, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
17.1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí památka sv. Antonín Veliký, opat
30´ 10:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za rodinu Vaškovu V
18.1. pátek 1. týdne v mezidobí P. Maria, Matka jednoty křesťanů;sv.Markéta Uherská, panna, mniška OP
Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel na poděkování za 60 let života s prosbou
o požehnání do dalších let S
19.1. sobota 1. týdne v mezidobí sv. Márius a Marta a jejich synové Audifac, Abach, mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Františka a Annu Balkovy, jejich rodiče a celé ty V
rody a za Miroslavu a Miloslava Poulovy a ty rody
20.1. neděle 2. v mezidobí sv.Fabián,papež,mučedník; sv.Šebestián,mučedník
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Marušku Benákovu R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Nedělí 13.1.2019 končí doba vánoční i vánoční výzdoba. Kde však je betlém v postranní kapli nebo v zadní části kostela, může zůstat déle, do Hromnic 2.2. Mimo vánoční dobu se u betléma nekonají žádné pobožnosti. Děkujeme za výzdobu.
Ve čtvrtek 17.1.2019 bude v Centru sv. Jana XXIII. mše svatá mimořádně v 10 hodin.
Jednota Orel zve na ples sobota 19.1.2019 19.30 Orlovna Hlinsko. Vstupenky u p. R. Kujínkové 774 187 178. Vstupenky je možné též zakoupit v Orlovně dopoledne před plesem 9-12 hod a před začátkem plesu. Uvítáme případné věcné dary do tomboly, které můžete donést také v sobotu 19.1. dopoledne. Plakát.
Centrum sv. Jana XXIII. připravuje kurz začátečníků „Počítače se nebojíme“. Přihlášení: p. L. Pavlišová 734 435 485.
Pouť farnosti Broumov do Fatimy 31.3. – 3.4.2019 se pro malý počet poutníků neuskuteční.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.