TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA:
 
Celkový výtěžek sbírky v regionu Oblastní charity Nové Hrady u Skutče činil 960 939,-Kč.
Jednotlivě zde… https://novehrady.charita.cz/trikralova-sbirka/rok-2019/
Vše dárcům i pomocníkům při sbírce moc děkujeme!