Mše svaté a svatí 6. – 13. 1. 2019

* sv. zpověď 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
6.1. 1. neděle slavnost Zjevení Páně (Epifánie) sv. Tři Králové: Kašpar, Melichar, Baltazar
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
svěcení vody, křídy, kadidla
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za rodinu Petrlíkovu a Dobiášovu a syna Josefa R
7.1. pondělí po Zjevení Páně sv. Rajmund z Penafortu, kněz OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jana Marka, rodiče Pánkovy a celý rod V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
8.1. úterý po Zjevení Páně sv. Severin z Norika, kněz, řeholník, apoštol Panonie
sv. Vavřinec Giustiniani, biskup, patriarcha Benátek
bl. Titus Zeman, kněz SDB, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
9.1. středa po Zjevení Páně sv.Marcelin z Ancony, biskup; sv.Julián, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
10.1. čtvrtek po Zjevení Páně sv. Agathon (Dobromil), papež; sv. Řehoř Nysský, biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za Bohumila Boháče a jeho rodiče V
11.1. pátek po Zjevení Páně ct.Marie Elekta,abatyše OCD,česká patronka; sv.Paulin z Akvileje,biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jaroslava a Marii Mošnerovy,
rodiče z obojí strany, duše v očistci S
12.1. sobota po Zjevení Páně sv. Elred, opat OCist.; sv. Probus, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností volná V
13.1. neděle svátek Křtu Páně FATIMSKÝ DEN sv.Hilarius z Poitiers,biskup,učitel církve; sv.Remigius,biskup
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Petrovy a Odvárkovy R
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Charita děkuje všem zúčastněným za pomoc při Tříkrálové sbírce v sobotu 5.1.2019. Pán Vám odplať.
V neděli 6.1.2019 v 18 hodin kaple Vortová: Tříkrálový koncert (vánoční písně, koledy). Řídí p. Tomáš Žídek. Plakát.
V sobotu 12.1.2019 ve 14 hodin na farě v Hlinsku setkání p. kostelníků a všech, kdo se starají o úklid kostela a fary.
Nedělí 13.1.2019 končí doba vánoční. Pokud se výzdoba ještě ponechává, nerozsvěcí se. Děkujeme za výzdobu.
Jednota Orel zve na ples sobota 19.1.2019 19.30 Orlovna Hlinsko. Vstupenky u p. R. Kujínkové 774 187 178. Plakát.
Centrum sv. Jana XXIII. připravuje kurz začátečníků ´Počítače se nebojíme´. Přihlášení: p. L. Pavlišová 734 435 485.
Farnost Broumov putuje do Fatimy (letecky) ve dnech 31.3. neděle – 3.4. středa 2019 (3. týdny před Velikonocemi) za 14.900,- Kč + 30 euro. Zvou i nás. Přihlášení do 7.1.2019 u P. Martin Lanži: telefon 731 110 397. Více plakát.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.