Mše svaté a svatí 23. – 30. 12. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
23.12. neděle 4. neděle adventní cyklus C sv. Jan Kentský z Kęty u Krakova, kněz
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí udílení svátosti nemocných V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí udílení svátosti nemocných S
30´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Marii Remešovou, Miroslava a Lucii Vařečkovy S
udílení svátosti nemocných
24.12. pondělí Štědrý den bl. Bartoloměj Maria Dal Monte, kněz, řeholník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 14:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
30´ 16:00 Hlinsko – děkanský kostel za Antonína a Anežku Zahálkovy, rodiče, oba syny a snachu R
P 21:30 Chlum dle kalendáře intencí S
20´ 22:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
P 24:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná S
25.12. úterý slavnost Narození Páně ZASVĚCENÝ SVÁTEK; Petr Nolascus, řeholník OdeM
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za ochranu nenarozených dětí S
15´ 9:30 Vortová dle kalendáře intencí V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
26.12. středa 2. svátek vánoční svátek sv. Štěpán, jáhen, prvomučedník
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Marii Peškovy, jejich rodiče a oba zetě S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
27.12. čtvrtek svátek sv. Jan, apoštol a evangelista
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná S
30´ 17:00 Studnice dle kalendáře intencí V
28.12. pátek svátek sv. Betlémské děti, mučedníci
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
15´ 9:00 Hamry – azylový dům poutní mše sv. dle kalendáře intencí D
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boženu a Adolfa Pilných, jejich rodiče a syna Pavla S
29.12. sobota 5. den v oktávu Narození Páně sv.Tomáš Becket, biskup a mučedník; David, král a prorok
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Machalovu, Přibylovu, Jančárkovu S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za rodinu Šalamounovu, Marešovu a
Vařečkovu a Boží pomoc V
30.12. neděle svátek Svaté Rodiny sv.Evžen, biskup; bl.Eugenie Ravasco, řeholnice CCIM
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Charita prosí dospělé i děti o pomoc při Tříkrálové sbírce sobota 5.1.2019. Přihlášení: 607 146 255, 777 736 090.
Děkujeme Monice Maškové i dalším za koncert i následné milé setkání v Centru Jana XXIII. v Hlinsku v úterý 18.12.
Svátost pomazání nemocných může přijmout: být v milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), starší 60 let, či nemocný.
Na svatého Štepána 26.12.2018 od 15 hodin v kostele v Hlinsku: Vánoční koncert (barokní skladby, koledy). Plakát.
Ve středu 26.12.2018 v Azylovém domě v Hamrech bude v 17 hodin koncert Michaela Holase.
Orel Hlinsko zve na vánoční turnaj ve stolním tenise: čtvrtek 27.12.2018 v 9 hodin herna na zimním stadionu Olšinky.
Jednota Orel zve na ples sobota 19.1.2019 19.30 Orlovna Hlinsko. Vstupenky u p. R. Kujínkové 774 187 178. Plakát.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303