Mše svaté a svatí 16. – 23. 12. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
16.12. neděle 3. neděle adventní GAUDETE sv. Adelhaida, císařovna, vyznavačka; sv. Ageus, SZ prorok
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
17.12. pondělí sv. Lazar z Marseille, biskup; sv. Jan z Mathy, kněz OSST;
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Kroutila, za Karla a Marii Homolkovy V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
18.12. úterý sv. Rufus a Zosim, mučedníci; sv. Malachiáš, SZ prorok; sv. Gracián z Tours, biskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
19.12. středa bl. Urban V., papež; bl. Marie Noiszewska, řeholnice CSIC, mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel ADORACE dětí před Pánem
60´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
20.12. čtvrtek sv. Dominik Siloský, opat; sv. Zefyrin, papež
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
15:00 Studnice návštěva nemocných V
60´ 17:00 Studnice dle kalendáře intencí V
21.12. pátek sv. Petr Kanisius, kněz TJ a učitel církve; sv. Micheáš, SZ prorok
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Boženu Krejčovou z Chlumětína (měla by 68 let) S
22.12. sobota sv. Servul, ochrnutý žebrák, vyznavač; sv. Františka Xaverie Cabrini, řeholnice MSC
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Čermákovy, jejich dceru, zetě S
a syna, za uzdravení sestry
120´ 9:00-11:00 Hlinsko – děkanský kostel, fara předvánoční svátost smíření
120´ 14:00-16:00 Hlinsko – děkanský kostel, fara předvánoční svátost smíření
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za Růženu Štorkovou, rodiny Štěpánkovy, Štorkovy V
23.12. neděle 4. neděle adventní cyklus C sv. Jan Kentský z Kęty u Krakova, kněz
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí udílení svátosti nemocných V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí udílení svátosti nemocných S
30´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná udílení svátosti nemocných S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Místní charita prosí ochotné dospělé i děti o pomoc při Tříkrálové sbírce v sobotu 5.1.2019. Přihlášení na telefonu: 607 146 255, 777 736 090. Děkujeme.
V pondělí 17.12. má narozeniny Svatý otec František (*1936). Vzpomeňme v modlitbě.
Monika Mašková, absolventka konzervatoře Jana Deyla v Praze, srdečně zve na koncert i příjemné posezení v Centru Jana XXIII. v Hlinsku v úterý 18.12. v 15 hodin. Vystupují též její žáci z Centra (zpěv). Vstupné dobrovolné.
Na středu 19.12. v 16:30 zveme do kostela v Hlinsku všechny (nejen) děti (menší i větší) k ADORACI před PÁNEM.
Ve středu 19.12. se zpovídá v Chlumu od 17 hodin. Až do večerní mše svaté.
Ve čtvrtek 20.12. návštěva nemocných ve Studnicích od 15 hodin. Zpovídání v kapli od 16 hodin do večerní mše svaté.
V sobotu 22.12. se zpovídá v Hlinsku: 9 – 11, 14 – 16 hodin.
V neděli 23.12. se bude při mši svaté na Včelákově, v Chlumě a v Hlinsku (17:00 hodin) udílet svátost pomazání nemocných. Přijmout mohou ti, kdo jsou v milosti posvěcující (bez těžkého hříchu), starší 60 let, nemocní (bez omezení věku).
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.