Mše svaté a svatí 17. – 24. 2. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
17.2. neděle 6. v mezidobí sv. Alexius a druhové, servité O.S.M. (služebníci Panny Marie)
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Josefa Myšku, sestru Annu a rodiče R
18.2. pondělí 6. týdne v mezidobí bl. Jan z Fiesole (fra Angelicus), kněz OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel na poděkování za Tříkrálovou sbírku s prosbou V
za všechny pomocníky a dobrodince
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
19.2. úterý 6. týdne v mezidobí bl. Godšalk, opat OPraem. v Želivu
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
20.2. středa 6. týdne v mezidobí sv.Hyacinta Marto, vyznavačka; sv.Nikefor,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
14:00 Včelákov pohřební mše svatá pana Kolbaby V
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí V
21.2. čtvrtek 6. týdne v mezidobí sv. Petr Damiani, biskup, učitel církve, OSBCam.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice za Annu a Josefa Kavkovy a V
syny Josefa, Antonína a Václava
22.2. pátek 6. týdne v mezidobí svátek Stolec sv. apoštola Petra
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Vladimíra Širského V
23.2. sobota 6. týdne v mezidobí sv. Polykarp, biskup ze Smyrny, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za posilu, zdraví a požehnání pro děti a vnučku V
24.2. neděle 7. v mezidobí sv. Modest Jeruzalémský, biskup
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí V
30´ 11:00 Studnice za Marii Šillerovu, rod Šillerů, Černých a Chrbolků R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Od pondělí 18.2.2019 do neděle 3.3.2019 pana děkana P. Sokola zastupuje P. Petr Vtípil, Bc. Telefon 736 669 474.
Rodičovské povídání (neděle 17.2.2019) pro rodiče předškoláků v Centru sv. Jana XXIII. pro malý zájem se neuskuteční.
Centrum sociální služeb Hlinsko ve středu 20.2.2019 v 10 hodin otevírá Dům sv. Anežky (Erbenova 730) v Hlinsku. Plakát.
Centrum sv. Jana XXIII. zve na pátek 22.2.2019 v 18 hodin na cestopisné vyprávění p. Michala Lošťáka o rakouském území pod Alpami – Solné komoře (Salzkammergut).
V tomto týdnu v sobotu 23.2.2019 ranní mše svatá v 8 hodin v kostele v Hlinsku nebude. Večerní v 17 zůstává.
Církev československá husitská v Hlinsku (vedle Lidlu) v sobotu 23.2.2019 v 17:30 zve na koncert Richarda Pachmana (zpěvák, malíř, spisovatel, hudební skladatel). Plakát.
V neděli 24.2.2019 je sbírka určena na ´Svatopetrský haléř´.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko v tomto týdnu nejsou.