Mše svaté a svatí 24. 2. – 3. 3. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
24.2. neděle 7. v mezidobí sv. Modest Jeruzalémský, biskup
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí V
30´ 11:00 Studnice za Marii Šillerovu, rod Šillerů, Černých a Chrbolků R
25.2. pondělí 7. týdne v mezidobí sv. Valburga, řeholnice OSB; †Josef Toufar, kněz, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
14:00 Vortová pohřební mše sv. za paní Marii Bouškovou V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel na dobrý úmysl V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
26.2. úterý 7. týdne v mezidobí sv. Alexandr, biskup Alexandrijský
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
27.2. středa 7. týdne v mezidobí sv. Gabriel Possenti od Bolestné Panny Marie, řeholník CP
sv. Baldomer, mnich OSB
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí V
28.2. čtvrtek 7. týdne v mezidobí sv. Roman a Lupicius, opati
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Studnice volná V
1.3. 1. pátek 7. týdne v mezidobí sv.Suitbert,biskup OSB; sv.Albín,biskup,mučedník;
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Karla a Ludmilu Vlčkovy, dceru a dva zetě V
adorace eucharistického Pána
2.3. 1. sobota 7. týdne v mezidobí sv. Simplicius, papež, mučedník
bl. Engelmar Unzeitig, kněz CMM, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 16:30 Hlinsko – děkanský kostel
s nedělní platností
adorace eucharistického Pána V
17:00 za rod Šrámků, Morávků, Hájků a duše v očistci,
za umírající
3.3 1. neděle 8. v mezidobí sv. Kunhuta, císařovna, řeholnice OSB
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí V
30´ 11:00 Studnice za Hedviku a Antonína Ondráčkovy a celý rod R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Od pondělí 18.2.2019 do neděle 3.3.2019 pana děkana P. Sokola zastupuje P. Petr Vtípil, Bc. Telefon 736 669 474.
V neděli 24.2.2019 je sbírka určena na ´Svatopetrský haléř´.
V tomto týdnu v sobotu 2.3.2019 ranní mše svatá v 8 hodin v kostele v Hlinsku nebude. Večerní v 17 zůstává.
V neděli 3.3.2019 v 15 hodin v Centru sv. Jana XXIII. zahajuje výstava obrazů (po celý březen) paní Jitky Zvolánkové. Plakát.
V úterý 5.3.2019 v 18 hodin v Centru sv. Jana XXIII. přednáška s promítáním Tradiční Masopust na Hlinecku. Plakát.
V neděli 17.3.2019 ve 14 hodin v Chotěboři kino promítá Ave Maria! filmový dokument Jaroslava Šilara, člena sdružení Orfilm. Komentářem přispěl i P. Filip M. Antonín Stajner. (Místa zjevení a úloha svaté Panny s poselstvím: svátosti, půst, sv. růženec, … . Komu dává své ANO a ke komu přivádí „Žena oděná sluncem“? (rezervace 569 626 634). Plakát.
V sobotu 23.3.2019 od 8:30 v Kulturním klubu Rubešova 525 Skuteč: III. vzdělávací seminář VĚDA, VÍRA, SKUTING. Účastnický poplatek 70,- Kč. Registrace na: https://els.skauting.cz/seminar/skutec/. Plakát.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko v tomto týdnu nejsou.