Mše svaté a svatí 3. – 10. 3. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
3.3. 1.neděle 8. v mezidobí sv. Kunhuta, císařovna, řeholnice OSB
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Hedviku a Antonína Ondráčkovy a celý rod R
4.3. pondělí 8. týdne v mezidobí sv.Kazimír,polské kníže; služebnice Boží Luisa Piccarreta,mystička
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za obrácení a uzdravení Dominiky V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
5.3. úterý 8. týdne v mezidobí sv. Teofil (Bohumil), biskup Cesareje v Palestině
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
15´ 17:30 Hamry dle kalendáře intencí S
18:00 v rodině Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
6.3. středa Popeleční – den přísného postu bl.Friedrich z Hallumu,kněz OPraem.; sv.Růžena z Viterba, III.řád OSC
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 16:00 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná S
15´ 17:30 Studnice volná V
15´ 18:30 Chlum dle kalendáře intencí S
7.3. čtvrtek po Popeleční středě sv. Perpetua a Felicita (Blažena), mučednice Kartágo
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
8.3. pátek po Popeleční středě sv. Jan z Boha, řeholník OH
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
P 12:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše svatá V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za zemřelého Josefa Doležala S
9.3. sobota po Popeleční středě sv.Františka Římská,řeholnice; sv.Dominik Savio,vyznavač
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8.00 Hlinsko – děkanský kostel za Oldřicha a Helenu Pospíchalovy, syny Oldřicha a Zdeňka, S
Jiřího Maňáska a ty rody, umírající a duše v očistci
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Miroslava Vařečku V
s nedělní platností
10.3 neděle 1. postní sv. Jan Ogilvie, kněz SJ, mučedník
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Miladu a Františka Osmikovy, jejich rodiče a sourozence R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V neděli 3.3.2019 v 15 hodin v Centru sv. Jana XXIII. zahajuje výstava obrazů (po celý březen) paní Jitky Zvolánkové. Plakát.
V úterý 5.3.2019 v 18 hodin v Centru sv. Jana XXIII. přednáška s promítáním Tradiční Masopust na Hlinecku. Plakát.
6.3.2019 POPELEČNÍ středa: začíná doba postní. Den přísného postu. Zdržet se masa (nejíst maso) a újma v jídle (najíst se jen jednou za den dosyta). Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
Během postní doby před mší svatou na Popeleční středu, každé pondělí a pátek bude od 16:30 pobožnost křížové cesty. Na Velký pátek v 8 hodin. Prosíme Vás o zapsání do seznamu na stolku v kostele v Hlinsku k jejímu vedení. Děkujeme.
V pátek 8.3.2019 v Chrudimi ´Večer mladých´ začíná v 18 hodin mší svatou v kostele, pak od 19 fara: postní duchovní obnova s P. Petrem Zadinou (kaplan pro mládež vikariátu HK). Plakát.
V pátek 8.3.2019 ve Starém Městě u UH ve 22:30 začíná NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ na Velehrad s úmyslem vyprosit odmítnutí ratifikaci Istanbulské úmluvy a za ochranu tradiční rodiny a nenarozeného života. Plakát.
V tomto týdnu v sobotu 9.3.2019 ranní mše svatá v 8 hodin v kostele v Hlinsku již bude. Večerní v 17 také.
V neděli 17.3.2019 ve 14 hodin v Chotěboři kino promítá Ave Maria! film Jaroslava Šilara. Rezervace 569 626 634. Plakát.
V sobotu 23.3.2019 od 8:30 v Kulturním klubu Rubešova 525 Skuteč: III. vzdělávací seminář VĚDA, VÍRA, SKUTING. Účastnický poplatek 70,- Kč. Registrace na: https://els.skauting.cz/seminar/skutec/. Plakát.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.