9_2019_02_14_PRF a ERF

Zasedání pastorační a ekonomické farní rady

14.02.2019 / 19.30 farní úřad

duchovní: P. Marian Sokol

přítomni: Ivo Bukáček, Marie Jírů, Tomáš Jírů, Josef Jůn st., Veronika Brabencová, Lenka Novosadová,

Libor Knotek, Petr Čihák,

omluveni: Petronela Vahalíková, Ladislav Kovárník, Pavel Šotola, Miroslav Homolka,

Radek Nováček, Tomáš Marek, Marie Žampachová, Josef Remeš

Průběh setkání:

1. Přivítání P. Sokolem a úvodní modlitba.

2. Mše svatá na popeleční středu by měla být sloužena v 17.00 hod. v děkanském kostele v Hlinsku. Ve Studnicích na 18.30 hod. a na Včelákově i Chlumu v 18.30 hod. také. Popelec se nebude udílet na první neděli postní. Jediný den, kdy se bude udílet popelec bude středa. Náš otec biskup Vokál si to takto přímo přeje, takže pan děkan tomu chce vyhovět.

3. Velikonoční mše svaté a obřady budou v děkanském kostele v Hlinsku vždy od 18.00 hodin… zelený čtvrtek, velký pátek i bílá sobota. Ve Studnicích mše svaté nebudou, až pak normální mše svatá v neděli. V Chlumu budou obřady také v 18.00 hod. Jediný Včelákov bude mít obřady na velký pátek od 16.00 hod.

4. Kaple v děkanském kostele bude z jara po opadnutí sněhů dodělána. Jde především o výmalbu. Dále se do ní vrátí původní socha Panny Marie, která je nyní na faře v depozitáři. Je třeba připravit její aranžování. Prosíme šikovné farníky – farnice, aby pomohli s hezkým aranžováním.

5. Po Velikonocích budeme začínat opravovat elektriku v kostele. Budeme zabudovávat kabely rozhlasu do husích krků, aby nebyly vidět na zdech kostela.

6. Pro příští rok 2020 bude třeba lépe pohlídat dotace z Pardubického kraje na opravy památek. Budeme moci z toho částečně financovat opravy našeho kostela. Začali bychom ostěním vstupních dveří, které je nyní v havarijním stavu. Jedná se o materiál pískovec, který trpí při každém dešti a výkyvu počasí.

7. V pondělí 10.června 2019 bude vikariátní setkání kněží u nás ve farnosti. Zahájeno bude mší svatou v děkanském kostele od 9.30 hod., čekáme zhruba 20 kněží.

8. Farnost obdržela nabídku na opravu srdce starého zvonu. Cenová kalkulace byla rozdělena do několika variant od 30.000 do 110.000 Kč dle druhů oprav. Nejrozumnější nabídka byla farní radou společně s otcem Sokolem vybrána na cca 50.000 Kč dle cenové nabídky.

9. Prosíme všechny farníky, aby pomohli najít vhodné jméno pro náš nový zvon a zároveň komu bude zasvěcený. S případnými náměty můžete spravit členy farní rady či duchovní správu farnosti. Nebo také napsat na náš farním mail.

10. Do Chlumu se budou pořizovat jedna nová elektrická kamna. Nynější stav kamen je havarijní a v kostele se téměř netopí.

11. V děkanském kostele jsme nyní nově instalovali do jedné z lavic v předním pravém bloku – blízko sochy Panny Marie nový sedák. Jedná se o zátěžový filcový koberec, který by neměl chladit při sednutí a zároveň by jím mělo lépe procházet teplo z topení, které je instalováno v lavicích. Po opravě – výmalbě kostela bychom mohli podobným způsobem zařídit další lavice. Je třeba si sedák vyzkoušet bez molitanů, jak bude všem vyhovovat a také, zda topení je lépe cítit.

12. Farnost je přihlášena pro tento rok do projektu NOCI KOSTELŮ / www.nockostelu.cz / Budeme připravovat realizační tým dobrovolníků. Materiály máme připraveny z minulých akcí, ale přece jen prosíme všechny, kteří by chtěli pomoci, aby se přihlásili manželům Jírů nebo na farní mail. Akce by měla být zahájena opět mší svatou kolem 16.30 hod. +/- a dále by program pokračoval do večerních hodin 22.00 hod. +/- . Rádi bychom také otevřeli filiální kostely v Chlumu a ve Včelákově, také bychom otevřeli kapli ve Studnicích.

Další pravidelné zasedání farní rady je naplánováno na čtvrtek 25.4.2019 v 19.30 hod.

Mimořádné setkání PRF + ERF je ve čtvrtek 14.3.2019 v 19.30 hod. na faře. Zveme také kostelníky, varhaníky a všechny farníky, kteří by pomohli společně rozhodnout, jaký bude nový zvon farnosti. Případně se o toto téma zajímají.

Zapsal: Petr Čihák