Mše svaté a svatí 10. – 17. 3. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
10.3. neděle 1. postní sv. Jan Ogilvie, kněz SJ, mučedník
07:00 Včelákov – křížová cesta    
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za Miladu a Františka Osmikovy, jejich rodiče a sourozence R
11.3. pondělí po 1. neděli postní sv. Eulogius z Cordoby, kněz, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta za Cecílii Ptáčkovou, Marii a Karla Kynclovy,
rodiče a sourozence, rodiče Hanusovy a duše v očistci
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
12.3. úterý po 1. neděli postní sv.Luigi Giovanni Orione,kněz FDP; sv.Kvirin,biskup,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
14:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše svatá paní Marie Chvojková S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
13.3. středa FATIMSKÝ DEN sv. Patricie, mučednice; sv. Leander ze Sevilly, biskup
výroční den zvolení papeže Františka 2013
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.3. čtvrtek po 1. neděli postní sv. Matylda Saská (Mechtilda), královna a vyznavačka
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Studnice – křížová cesta
30´ 17:00 Studnice za Josefa Juna, rodiče, zetě a vnuka V
15.3. pátek po 1. neděli postní sv.Longin,setník,vyznavač; sv.Luisa de Marillac,řeholnice FdC
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Doležala S
16.3. sobota po 1. neděli postní sv.Heribert,biskup; Matka Stanislava Ernstová,řeholnice OSU
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8.00 Hlinsko – děkanský kostel za Vlastimila Husáka a celý rod S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za uzdravení duše a těla a Boží požehnání V
s nedělní platností pro celou rodinu
17.3 neděle 2. postní sv. Patrik (Vlastimil), biskup
07:00 Včelákov – křížová cesta    
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za rodinu Dobiášovu a syna Josefa R
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Sbírka z neděle 24.2.2019 na Svatopetrský haléř. Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
Centrum 3.052,- Kč, Hlinsko 11.258,- Kč, Chlum 3.988,- Kč, Studnice 3.427,- Kč, Včelákov 1.230,- Kč.
V kostele v Hlinsku křížová cesta pondělí a pátek od 16:30. Zapište se do seznamu na stolku k jejímu vedení. Děkujeme.
V kostele v Chlumu pobožnost křížové cesty v neděli od 10:00, v kapli ve Studnicích ve čtvrtek od 16:30, v kostele ve Včelákově v neděli od 7:00.
Ve čtvrtek 14.3.2019 v 19:30 na faře v Hlinsku porada kostelníků, varhaníků, zájemců … k výběru nového zvonu na věž.
V sobotu 16.3.2019 ve 14 hodin u Centra Jana XXIII. začíná výlet za Probouzením skřítků a jarní přírody. Plakát.
V neděli 17.3.2019 ve 14 hodin v Chotěboři kino promítá Ave Maria! film Jaroslava Šilara. Rezervace 569 626 634. Plakát.
V sobotu 23.3.2019 od 9:30 do 17 hodin v Centru Jana XXIII. Kurz olejomalby (malba krajiny) malířky paní Jitky Zvolánkové.
Cena 1.700,- Kč. Přihlášky telefon: 720 534 696. Plakát.
V sobotu 23.3.2019 od 8:30 v Kulturním klubu Rubešova 525 Skuteč: III. vzdělávací seminář VĚDA, VÍRA, SKUTING. Účastnický poplatek 70,- Kč. Registrace na: https://els.skauting.cz/seminar/skutec/. Plakát.
Centrum Jana XXIII. nabízí Výuku hry na ukulele (strunný nástroj podobný kytaře). Přihlášky telefon: 739 165 739. Plakát.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.