Mše svaté a svatí 17. – 24. 3. 2019 (Studnice neděle 9)

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
17.3. neděle 2. postní sv. Patrik (Vlastimil), biskup
07:00 Včelákov – křížová cesta    
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
30´ 11:00 Studnice za rodinu Dobiášovu a syna Josefa V
18.3. pondělí po 2. neděli postní sv. Cyril Jeruzalémský, biskup, církevní učitel; sv. Eduard II., král Anglie, mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta za Josefa a Marii Hladkých a za požehnání pro celou rodinu
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
19.3. úterý po 2. neděli postní slavnost sv. Josef, snoubenec Panny Marie, Pěstoun Páně, český patron
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa, Jiřího a Antonína Vaškovy S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
20.3. středa po 2. neděli postní sv. Archip, biskup, vyznavač
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
21.3. čtvrtek po 2. neděli postní sv. Serapion Sindonita, poustevník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Studnice – křížová cesta
30´ 17:00 Studnice za rodinu Vaškovu a Soukupovu V
22.3. pátek po 2. neděli postní sv. Epafrodit, biskup, pomocník sv. Pavla
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Žofii Jůnovy, jejich rodiče a sourozence s rodinami S
23.3. sobota po 2. neděli postní sv. Turibius z Mongroveja (Lima), arcibiskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8.00 Hlinsko – děkanský kostel za Rudolfa Boušku, rodiče a ten rod S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Emanuela, Annu Kalitovy, jejich rodiče, V
s nedělní platností sourozence, Václava Sirového a duše v očistci
24.3 neděle 3. postní sv. Kateřina Švédská, řeholnice OSSS
07:00 Včelákov – křížová cesta    
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel DĚTSKÁ za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Šmahlovy a Burešovy a syna Josefa V
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V neděli 17.3.2019 ve 14 hodin v Chotěboři kino promítá Ave Maria! film Jaroslava Šilara. Rezervace 569 626 634. Plakát.
V sobotu 23.3.2019 od 9:30 do 17 hodin v Centru Jana XXIII. Kurz olejomalby (malba krajiny) malířky paní Jitky Zvolánkové.
Cena 1.700,- Kč. Přihlášky telefon: 720 534 696. Plakát.
V sobotu 23.3.2019 od 8:30 v Kulturním klubu Rubešova 525 Skuteč: III. vzdělávací seminář VĚDA, VÍRA, SKUTING. Účastnický poplatek 70,- Kč. Registrace na: https://els.skauting.cz/seminar/skutec/. Plakát.
DŮLEŽITÉ: Od neděle 24.3.2019 nedělní mše svaté ve Studnicích budou v 9 hodin.
Sbírka v neděli 24.3.2019 je určena na pojištění kostelů.
Centrum Jana XXIII. nabízí Výuku hry na ukulele (strunný nástroj podobný kytaře). Přihlášky telefon: 739 165 739. Plakát.
V sobotu po Velikonocích 27.4.2019 Praha Pochod pro život. Katedrála 10:30 mše svatá, závěr v 16 u sv. Václava. Přihlášky web.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.