Mše svaté 20. – 27. 05. 2018 (2)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
20. 5 Neděle Slavnost Seslání Ducha Svatého
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
08:00 Včelákov za rodiče Doležalovy, zetě Jaroslava a Karla Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Václava a Františku Malínských, dceru Marii, syna Jindřicha a příbuzné Lou.
11:00 Vortová dle kalendáře intencí Rem.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
18:00 Chlum Májová pobožnost Vrb.
21. 5. Pondělí Druhý den slavnosti Seslání Ducha Svatého
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Pavla Lidmilu a duše v očistci Vrb.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Ekumenická svatodušní bohoslužba
22. 5. Úterý 7. týdne v mezidobí Panny Marie, Matky církve
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Ludmilu a Karla Vlčkovy, dceru, syna a zetě Lou.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
23. 5. Středa 7. týdne v mezidobí sv. Jan Křtitel de Rossi, kněz;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
14:00 Hlinsko – děkanský kostel pohřební mše sv. obětována za zemř. Josefa Baleka Lou.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
24. 5. Čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Hlinsko – Centrum Jana XXIII. mše sv. zrušena
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Čermákovy, jejich dceru, zetě a syna Lou.
a požehnání pro celou rodinu
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
25. 5. Pátek 7. týdne v mezidobí sv. Beda Ctihodný, kněz OSB, učitel církve; sv. Řehoř VII., papež; sv. Marie Madgaléna de Pazzi, řeholnice OCarm.
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Vrb.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace,možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Cimplovu, syna Ladislava a rodinu Tichých Lou.
26. 5. Sobota 7. týdne v mezidobí sv. Filip Neri, kněz;
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za Květoslavu a Vojtěcha Klímovy a jejich rodiče Lou.
27. 5 Neděle Slavnost Nejsvětější Trojice
08:00 Včelákov dle kalendáře intencí Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel DĚTSKÁ MŠE SV. za požehnání pro vnoučata a jejich rodiny Lou.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
18:00 Chlum Májová pobožnost
19:00 fara Hlinsko Setkání rodičů prvopřijímájících dětí letos 2018
Na dnešní neděli 20. 05. je vyhlášena „Sbírka na pastorační aktivity v diecézi“.
Zveme na ekumenické setkání – pondělí svatodušní 21.5.2018 po mši svaté v 18 hodin v kostele v Hlinsku.
Termíny poutí: Srní- Navštívení P. Marie 2.6. 14:00; Studnice- sv. Zdislava 3.6. 11:00; Zalíbené- sv. Antonín 17.6. 14:00
Setkání rodičů k domluvě organizace prvního svatého přijímání bude na faře v neděli 27. května v 19 hod.
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)