Mše svaté 13. – 20. 05. 2018 (4)

čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
13. 5. neděle 7. velikonoční FATIMSKÝ DEN Panna Maria Fatimská; sv. Ondřej Hubert Fournet, kněz
DEN MATEK, Den modliteb za sdělovací prostředky
08:00 Včelákov za Emila a Marii Pekařovou, celou trodinu, Marii Zdražilovu Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro celou rodinu Lou.
11:00 Lázně – kaple sv. Jana Nepomuckého Poutní mše sv. dle zapsání poutníků Vrb.
18:00 Chlum Májová pobožnost Vrb.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel Modlitební Večeřadlo MKH
14. 5. pondělí po 7. neděli velikonoční svátek sv. Matěj, apoštol a mučedník;
Hlinsko – Centrum Jana XXIII. mše sv. zrušena
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka a Marii Růžičkovy, jejich rodiče a sourozence, Vrb.
Boží požehnání, dar zdraví a ochranu pro celou rodinu
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
15. 5. úterý po 7. neděli velikonoční sv. Izidor Madridský, rolník, vyznavač;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodinu Musílkovu a oboje rodiče Lou.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH, modlitba svatého růžence – pro všechny
16. 5. středa po 7. neděli velikonoční svátek sv. Jan Nepomucký (hlavní patron Čech), kněz a mučedník ;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Marii Nekvindovy a ostatní zemřelé příslušníky rodiny Lou.
17:30 Chlum možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
17. 5. čtvrtek po 7. neděli velikonoční sv. Paschal Baylon, řeholník OFMDisc;
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost přijmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Františka a Marii Kopišťovy Lou.
17:30 Studnice možnost přijmout svátost smíření Vrb.
18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
18. 5. pátek po 7. neděli velikonoční sv. Jan I., papež, mučedník; sv. Leonard Murialdo, kněz
08:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
15:30 Včelákov možnost příjmout svátost smíření Vrb.
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí Vrb.
16:30 Hlinsko – děkanský kostel možnost příjmout svátost smíření Lou.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa a Marii Bártovy, jejich rodiče a sourozence Lou.
18:00 Hlinsko – děkanský kostel biblická hodina Lou.
19. 5. sobota po 7. neděli velikonoční sv. Petr Celestýn V., papež;
07:00 Hlinsko – děkanský kostel Mariánská mše svatá, za věrné zemřelé farníky Vrb.
07:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalenář intencí Centra Rem.
14:00 Hlinsko – děkanský kostel křest Nely Nikol Kudláčkové a Vojtěcha Josefa Srpa Vrb.
17:00 Hlinsko – děkanský kostel, s nedělní platností za Jaroslava a Annu Vítkovy, rod Zavřelů a Vítků a Petra Richtra Lou.
20. 5. neděle / slavnost Seslání Ducha Svatého sv. Klement Maria Hofbauer, kněz CSsR; sv. Bernardin Sienský, kněz OFM
Sbírka na pastorační aktivity v diecézi
08:00 Včelákov za rodiče Doležalovy, zetě Jaroslava a Karla Lou.
08:00 Hlinsko – děkanský kostel za farníky svěřených farností Vrb.
09:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. viz kalendář intencí Centra Rem.
09:30 Chlum dle kalendáře intencí Vrb.
10:00 Hlinsko – děkanský kostel za Václava a Františku Malínských, dceru Marii, syna Jindřicha a příbuzné Lou.
11:00 Vortová dle kalendáře intencí Rem.
11:00 Studnice dle kalendáře intencí Vrb.
18:00 Chlum Májová pobožnost Vrb.
Termíny poutí: Srní- Navštívení P. Marie 2.6. 14:00; Studnice- sv. Zdislava 3.6. 11:00; Zalíbené- sv. Antonín 17.6. 14:00
Zveme na ekumenické setkání – pondělí svatodušní 21.5.2018 po mši svaté v 18 hodin v kostele v Hlinsku.
Na příští neděli 20. 05. je vyhlášená „Sbírka na pastorační aktivity v diecézi“
Děkan farnosti P. Milan Vrbiak (731 604 253), kaplan P. Václav Loukota (604 432 625) a výpomocný duchovní P. Jiří Remeš (732 847 303)